Foredrag 2010

Foredrag fra seminaret "Dokumentfangst. Dokumentasjon på ville veier - hvordan samle trådene?", 27. og 28. okt. 2010 i Oslo

Integrasjon samhandlingsløsningen SharePoint og Ephorte - erfaringer
v/ Sjur Dag Reite, Stortinget

Erfaringer med integrasjon Acos WebSak og SharePoint - utfordringer ved utvikling og erfaringer knyttet til ny versjon av programvaren
v/ Pål Mangset, Finansdepartementet

Intelligente dokumentarkiv - finnes de?
- Hvordan minimere krav til manuell registrering av metadata
v/ Axel Borge, Bouvet

SMS / Erfaringer og vurderinger ved integrasjon med arkiv/sakssystem etter "kravet" fra Sivilombudsmannen om journalføring
v/ Laila Risdal, Lillesand kommune

SMS / Hvorfor er det så vanskelig?
v/ Norsk Arkivråds saminarkomite for høstseminaret

Sosiale medier for forvaltningen - veilder for det offentliges bruk
v/ Sissel Kristin Hansen, Difi

Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning - ei opnare eller mer lukka forvaltning?
Sosiale medier - Sentrale myndigheter - Definisjon - Bruken
v/ Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal

NRKs hemmelige tjeneste ut på tokt - Dokumentfangst i et privatarkiv
v/ Heidi Grinde Rinding, dokumentarkivet NRK

Dokumentfangst fra Internett og intranett - hvem har ansvaret for å bevare nettsider og hva er bevaringsverdig
v/ Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies 

Bevaring av nettsider
v/ Hans Knut Trælhaug, Riksarkivet

Dokumentfangst fra internett
v/ Kjersti Rustad, Nasjonalbiblioteket

Dokumentfangst fra nettsider - IKT-løsning - hva har Bærum kommune gjort får å kunne realisere dette?
v/ Lars Christian Flugstad, Bærum kommune

E-post - venn eller fiende? - et innspill i debatten
v/ Peter Lorentz Nitter, Statoil

Erfaringer med etablering og oppfølging, av felles e-postmottak
v/ Randi Valseth og Elisabeth Hammer, Forsvaret

 

Foredrag fra CITRA-møtet, 11.-19. september 2010 i Oslo
Kulturminister Anniken Huitfeldts tale ved mottakelsen i Rådhuset

 

Foredrag fra genereralforsamlingsseminaret, 22. og 23. mars 2010 i Trondheim

Digitale signaturer – «Alt» en arkivar trenger å vite om elektronisk signatur
v/Terje Karterud, Domstoladministrasjonen

Facebook, Twitter, nettprat – men hva med journalføring og arkivering
Trondheim kommune v/TK2.0-prosjektet
v/Terje Vullum og Ingri Eriksen, Trondheim kommune

Forvaltningsrevisjon – erfaringer fra Trondheim kommune
v/Elin Harder, Trondheim kommune

Kvalitet i arkivene – fra papir til internett
v/ Berit Aaberg, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i arkivet – erfaringer
v/Jorunn Bødtker, Finansdepartementet

Offentlige anskaffelser – hvordan sikre «compliance» med regelverket?
v/ Knut Arve Orten Lie, Bærum kommune

Der det meste mangler – Norsk Arkivråds bistandsprosjekt om «Train the Trainers» i Bangladesh
v/Torill Tørlen, Norsk Arkivråd

 

Foredrag fra kommunalt arkivseminar, 17. og 18. februar 2010 på Lillehammer

"Digitalisering av tekniske dokumenter/arkiver er aldeles problemfritt, tror jeg"
v/Rune Lothe, IKA Hordaland

Digitalisering av byggesaksarkiver i Bergen kommune
v/Stig Brunstad, Bergen byarkiv

Skanning av det historiske byggesaksarkivet i Bærum kommune
v/Kjell Berge, Bærum kommune

Kommunenes Digitale Ressurssenter - KDRS
- Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for elektronisk depot for kommunal sektor 
v/Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal

Rett i mappa
- Integrasjon mellom skole-fagløsninger og elektronisk arkiv
v/Windingstad og Stenberg, Oppland fylkeskommune

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer
v/Lars Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Refleksjoner rundt offentlighet og publisering
v/Tore Somdal-Åmodt, Oslo byarkiv

Riksarkivets arbeid mot kommunal sektor
v/Lars Jørgen Sandberg, Riksarkivet