Bli kursinstruktør

NORSK ARKIVRÅD TRENGER FLERE KURSINSTRUKTØRER

Synes du arkivfaget er spennende og brenner for det?
Da kunne du kanskje tenke deg å bli kursinstruktør for Norsk Arkivråd?

NORSK ARKIVRÅD SINE KURS
Norsk Arkivråd (NA) arrangerer rundt 12 - 14 kurs hvert år. Oversikten over kursene NA skal holde i år finner du i kurs- og seminarplanen på våre nettsider, arkivrad.no.
Vi ønsker å kunne tilby faglig oppdaterte kurs og å utvide tilbudet med nye kurs. Vi har i dag en entusiastisk gjeng med instruktører som hjelper oss med dette, men siden alle er i full jobb er det grenser for hvor mye den enkelte kan påta seg. Derfor trenger vi flere kursinstruktører!

Aktuelt ønsker vi oss spesielt mulige kursinstruktører til følgende kurs:

  • Prosessanalyse for arkiv og dokumentasjonsforvaltnig
  • Bevaring og kassasjon for statlig sektor
  • Arkivplan

FAGLIG UTVIKLING OG UTVIDET NETTVERK
En vanlig tilbakemelding fra våre kursinstruktørene er at det er både morsomt og krevende å holde selve kurset. Samtidig er det svært lærerikt og faglig utviklende, både i møtet med kursdeltakerne og i arbeidet med forberedelsene til kurset. Man kommer dessuten inn i det gode faglige nettverket som NA også er.
Det er som regel to kursinstruktører på hvert kurs, så du vil alltid ha en å spille på i arbeidet med å planlegge kurset og i undervisningen. Man kan utfylle hverandre underveis i kurset, og er det et spørsmål den ene ikke kan svare på vil ofte den andre kunne gjøre det.

HONORAR
Oppgaven som kursinstruktør er lønnet. For tiden er honoraret kr.  8 000 per kursdag. Utvikling av nye kurs, eller store revideringer av eksisterende kurs, honoreres separat. NA dekker også alle utgifter kursinstruktørene har i forbindelse med kurset, som reise og eventuell overnatting.

KURSUTVALGET
Kursutvalget har det løpende ansvaret for kursaktivitetene i Norsk Arkivråd. Utvalget arbeider med å utvikle nye kurs, og revidere eksisterende kurs. Utvalget består av fire tillitsvalgte. I tillegg deltar sekretariatet i kursutvalgets arbeid. Kursutvalget jobber for at NAs kurs er godt dokumenterte og har en egen læreplan. Mange av kursene settes opp over flere år og læreplanen må oppdateres etter hvert som kursene endres og utvikles. Dette kan gjøres i samarbeid mellom kursinstruktørene og kursutvalget.

DET PRAKTISKE
Kursinstruktørene planlegger kurset og utarbeider det faglige materiellet i felleskapet. Hvis en eller begge av kursinstruktørene er nye så deltar også noen fra kursutvalget for å komme med råd og innspill. Det legges opp til aktiv deltakelse fra deltakerne på våre kurs, ofte med gruppearbeid som kursinstruktørene har utarbeidet. Alle kurs evalueres av deltakerne og kursinstruktørene får resultatene av evalueringen i etterkant for å kunne videreutvikle kurset.

Sekretariatet i NA tar seg av alle praktiske oppgaver i forbindelse med kurset. De bestiller lokaler og utstyr, håndterer påmeldinger og sørger for trykking av kursmateriell. En fra sekretariatet, eller en representant for et av NAs regionsutvalg, er til stede under kurset og tar seg av alt det praktiske underveis.

LÆRERSEMINAR
NA arrangerer et årlig utviklingsseminar, som regel over to dager, der alle nåværende og potensielle kursinstruktører og kursutvalget samles for faglig påfyll. Vi leier inn eksterne foredragsholdere til å snakke om temaer som kan være nyttige og inspirerende for dem som skal holde kurs. Vi legger vekt på at disse seminarene både skal være lærerike og sosiale, og setter av tid til hyggelige aktiviteter og til å bli bedre kjent med hverandre. Seminaret legges som regel til et hotell i nærheten av Oslo, og alle reise- og oppholdsutgifter dekkes av NA. Neste seminar er planlagt 29. - 30. august 2019.

 

VIL DU BLI KURSINSTRUKTØR?
Kunne dette kanskje være noe for deg? Sendt oss gjerne en epost til postmottak (a) arkivrad.no
Fortell litt om deg selv, hvorfor du kunne tenke deg å bli kursinstruktør og om det er faglige emner du er spesielt opptatt av. Vi gleder oss til å høre fra deg!

KJENNER DU EN POTENSIELL KURSINSTRUKTØR?
Er ikke dette noe for deg, men du kjenner noen som du tror ville egnet seg til å videreformidle sin kunnskap til andre? Spør vedkommende og henvis gjerne til denne nettsiden for mer informasjon.
Takk for hjelpen!

Bli kursinstruktør

NORSK ARKIVRÅD TRENGER FLERE KURSINSTRUKTØRER

Synes du arkivfaget er spennende og brenner for det?
Da kunne du kanskje tenke deg å bli kursinstruktør for Norsk Arkivråd?

NORSK ARKIVRÅD SINE KURS
Norsk Arkivråd (NA) arrangerer rundt 12 - 14 kurs hvert år. Oversikten over kursene NA skal holde i år finner du i kurs- og seminarplanen på våre nettsider, arkivrad.no.
Vi ønsker å kunne tilby faglig oppdaterte kurs og å utvide tilbudet med nye kurs. Vi har i dag en entusiastisk gjeng med instruktører som hjelper oss med dette, men siden alle er i full jobb er det grenser for hvor mye den enkelte kan påta seg. Derfor trenger vi flere kursinstruktører!

Aktuelt ønsker vi oss spesielt mulige kursinstruktører til følgende kurs:

  • Prosessanalyse for arkiv og dokumentasjonsforvaltnig
  • Bevaring og kassasjon for statlig sektor
  • Arkivplan

FAGLIG UTVIKLING OG UTVIDET NETTVERK
En vanlig tilbakemelding fra våre kursinstruktørene er at det er både morsomt og krevende å holde selve kurset. Samtidig er det svært lærerikt og faglig utviklende, både i møtet med kursdeltakerne og i arbeidet med forberedelsene til kurset. Man kommer dessuten inn i det gode faglige nettverket som NA også er.
Det er som regel to kursinstruktører på hvert kurs, så du vil alltid ha en å spille på i arbeidet med å planlegge kurset og i undervisningen. Man kan utfylle hverandre underveis i kurset, og er det et spørsmål den ene ikke kan svare på vil ofte den andre kunne gjøre det.

HONORAR
Oppgaven som kursinstruktør er lønnet. For tiden er honoraret kr.  8 000 per kursdag. Utvikling av nye kurs, eller store revideringer av eksisterende kurs, honoreres separat. NA dekker også alle utgifter kursinstruktørene har i forbindelse med kurset, som reise og eventuell overnatting.

KURSUTVALGET
Kursutvalget har det løpende ansvaret for kursaktivitetene i Norsk Arkivråd. Utvalget arbeider med å utvikle nye kurs, og revidere eksisterende kurs. Utvalget består av fire tillitsvalgte. I tillegg deltar sekretariatet i kursutvalgets arbeid. Kursutvalget jobber for at NAs kurs er godt dokumenterte og har en egen læreplan. Mange av kursene settes opp over flere år og læreplanen må oppdateres etter hvert som kursene endres og utvikles. Dette kan gjøres i samarbeid mellom kursinstruktørene og kursutvalget.

DET PRAKTISKE
Kursinstruktørene planlegger kurset og utarbeider det faglige materiellet i felleskapet. Hvis en eller begge av kursinstruktørene er nye så deltar også noen fra kursutvalget for å komme med råd og innspill. Det legges opp til aktiv deltakelse fra deltakerne på våre kurs, ofte med gruppearbeid som kursinstruktørene har utarbeidet. Alle kurs evalueres av deltakerne og kursinstruktørene får resultatene av evalueringen i etterkant for å kunne videreutvikle kurset.

Sekretariatet i NA tar seg av alle praktiske oppgaver i forbindelse med kurset. De bestiller lokaler og utstyr, håndterer påmeldinger og sørger for trykking av kursmateriell. En fra sekretariatet, eller en representant for et av NAs regionsutvalg, er til stede under kurset og tar seg av alt det praktiske underveis.

LÆRERSEMINAR
NA arrangerer et årlig utviklingsseminar, som regel over to dager, der alle nåværende og potensielle kursinstruktører og kursutvalget samles for faglig påfyll. Vi leier inn eksterne foredragsholdere til å snakke om temaer som kan være nyttige og inspirerende for dem som skal holde kurs. Vi legger vekt på at disse seminarene både skal være lærerike og sosiale, og setter av tid til hyggelige aktiviteter og til å bli bedre kjent med hverandre. Seminaret legges som regel til et hotell i nærheten av Oslo, og alle reise- og oppholdsutgifter dekkes av NA. Neste seminar er planlagt 29. - 30. august 2019.

 

VIL DU BLI KURSINSTRUKTØR?
Kunne dette kanskje være noe for deg? Sendt oss gjerne en epost til postmottak (a) arkivrad.no
Fortell litt om deg selv, hvorfor du kunne tenke deg å bli kursinstruktør og om det er faglige emner du er spesielt opptatt av. Vi gleder oss til å høre fra deg!

KJENNER DU EN POTENSIELL KURSINSTRUKTØR?
Er ikke dette noe for deg, men du kjenner noen som du tror ville egnet seg til å videreformidle sin kunnskap til andre? Spør vedkommende og henvis gjerne til denne nettsiden for mer informasjon.
Takk for hjelpen!

Vekt: 
0