Generalforsamling

Generalforsamlingen er høyeste myndighet for Norsk Arkivråd.

Norsk Arkivråds generalforsamling, 12. juni 2024
på Thon Hotel Opera kl. 15.15-18.00 - stemmesedler deles ut mellom 15.00 og 15.15
Dagsorden
Styrets årsmelding for 2023 og 31.1.-16.05.2024
Regnskap og revisjonsberetning for 2023
Styrets forslag til vedtektsendringer. Endring av navn på organisasjonen
Geir Magnus Walderhaugs forslag til vedtektsendring hvor navnet til organisasjonen endres
Styrets forslag til strategi 2024-2026 og handlingsplan for generalforsamlingsperioden 2024-2025
Budsjett 2024, med foreløpig budsjett 2025
Protokoll

   

 

I forbindelse med generalforsamling arrangerer vi dagsseminar samme dag, også på Thon Hotel Opera.
Seminarprogram:
Orden i informasjonen! - dagsseminar 12. juni

 

Norsk Arkivråds generalforsamling, 12. juni 2023
på Oslo Kongressenter kl. 15.15-18.00 - stemmesedler deles ut mellom 15.00 og 15.15
Dagsorden
Landsstyrets årsmelding for 2022
Regnskap og revisjonsberetning 2022
Landsstyrets forslag til vedtektsendringer. Organisering av Norsk Arkivråd
Landsstyrets oppdaterte forslag til vedtektsendringer. Organisering av Norsk Arkivråd. 12.06.2023
Vedtektsendringer som følger av forslaget til ny organisering (vedtatt 12.06.)
Forslag til handlingsplan for generalforsamlingsperioden 2023-2024 (vedtatt 12.06.)
Fastsette årskontingent - forslag til økning i kontingent fra 2024 (vedtatt 12.06.)
Forslag til budsjett for 2023 (vedtatt 12.06.)
Valgkomiteens innstilling etter nye vedtekter (vedtatt 12.06.)
Landsstyrets forslag til valgkomitè (vedtatt 12.06.)
Protokoll

 

Ekstraordinær generalforsamling, 22. februar 2023
Det er én sak til behandling. Landsstyret holder digitalt møte i Zoom der saken vil presenteres og det åpnes for spørsmål. Møtetid er onsdag 22. februar kl. 16.15-17.00.

Dagsorden/innkalling
Forslag til vedtektsendring, tidsperiode for avholdelse av generalforsamling (vedtatt 22.02.2023)
Protokoll

Det er en stemme pr. medlemskap. Påmeldte fra virksomheter med A-medlemskap må derfor avlegge en stemme i fellesskap.

 

Norsk Arkivråds generalforsamling, 26.-27. april 2022

Landsstyret holder digitalt møte i Zoom der møtepapirene presenteres og det åpnes for spørsmål. Møtetid er tirsdag 26. april kl. 16.30-19.00.

Generalforsamlingen holdes ved avstemming som foregår digitalt via skjema etter møtet. Avstemmingen vil være åpen til 27. april kl. 14.00. Lenke til skjema sendes alle påmeldte når avstemmingen starter. 

Møtepapirer til generalforsamling 2022
Dagsorden/innkalling
Landsstyrets årsmelding for 2021
Regnskap og revisjonsberetning 2021
Forslag til organisasjonsgjennomgang - (landsstyrets forslag vedtatt 27.04.)
Forslag om utvidelse av redaksjonen - (vedtatt 27.04.)
Forslag til strategi 2022-2023, og handlingsplan 2022 - (vedtatt 27.04.)
Forslag til budsjett for 2022 - (vedtatt 27.04.)
Valgkomiteens innstilling 2022 - (vedtatt 27.04.)
Protokoll

Det er en stemme pr. medlemskap. Påmeldte fra virksomheter med A-medlemskap må derfor avlegge en stemme i fellesskap.

Før du starter påmeldingen bør du finne frem ditt eller din virksomhets medlemsnummer. Medlemsnummeret finner du i adressefeltet på baksiden av Arkivråd, på siste kontingent faktura fra NA, eller du kan kontakte sekretariatet på postmottak (a) arkivrad.no

Frist for påmelding var 25. april kl. 12.00

 

Møtepapirer til generalforsamling 22.23. april 2021

Møtepapirer til generalforsamling 29. oktober 2020

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds Generalforsamling 8. april 2019

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 21. mars 2018

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2017:

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2016:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2015:

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2014:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2013:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2012:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2011

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2010

Vekt: 
0