Generalforsamling

Generalforsamlingen er høyeste myndighet for Norsk Arkivråd. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av første tertial.

Møtepapirer til Norsk Arkivråds Generalforsamling, 27.-29.10.2020

Årets generalforsamling blir gjennomført digitalt over to dager, via avstemming i skjema.

Avstemmingen vil foregå i perioden fra tirsdag 27. oktober kl. 12.00
til torsdag 29. oktober kl. 12.00.

Lenke til avstemmingsskjema sendes alle påmeldte når avstemmingen starter.  

Grunnet utbruddet av Covid-19 og myndighetenes restriksjoner for møtevirksomhet har Norsk Arkivråds landsstyret i samråd med revisor og informasjon fra Frivillighet Norge besluttet at årets generalforsamling vil bli avholdt ved skriftlig og elektronisk stemmegivning uten fysisk oppmøte.

Generalforsamlingen vil kun behandle saker som er strengt nødvendige. Eventuelle andre saker som krever mer detaljert behandling vil tas opp på et senere tidspunkt. Styret ber om forståelse for dette i denne spesielle situasjonen.

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er torsdag 22. oktober kl. 12.00, men vi setter pris på om du melder deg på i god tid før dette hvis du ønsker å delta generalforsamlingen.

Det er en stemme pr. medlemskap. Virksomheter med A-medlemskap kan derfor kun melde på en person som stemmer på vegne av virksomheten. Medlemsnummer på oppgis ved påmelding.

Påmeldingsskjema, Norsk Arkivråds generalforsamling 2020

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds Generalforsamling 8. april 2019

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 21. mars 2018

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2017:

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2016:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2015:

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2014:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2013:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2012:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2011

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2010