Arkivpolitikk

I vår formålsparagraf står det at Norsk Arkivråd ”har til formål å arbeide for effektiv organisering av arkivarbeidet i offentlige og private organ og bedrifter samt å arbeide for å skape forståelse for arkivarbeidets viktige funksjon.”, og at organisasjonen ”skal være et talerør for arkivdanningen overfor offentlige myndigheter. ”

Arkivpolitikk

I vår formålsparagraf står det at Norsk Arkivråd ”har til formål å arbeide for effektiv organisering av arkivarbeidet i offentlige og private organ og bedrifter samt å arbeide for å skape forståelse for arkivarbeidets viktige funksjon.”, og at organisasjonen ”skal være et talerør for arkivdanningen overfor offentlige myndigheter. ”