Norsk Arkivråds sjekklister og veiledninger til bruk for dokumentasjonsforvaltning

sjekkliste_og_figur_mindre.jpg

Norsk Arkivråd jobber med å utarbeide sjekklister og veiledninger til bruk for arkivdanning. Flere vil komme til etter hvert.

Veiledning i arkivarbeid med fagsystemer - desember 2016

 

Laget av Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet og Norsk Arkivråds seminarutvalg, med støtte fra Arkivverket
Dette dokumentet gir et forslag til hvordan man kan komme i gang. Det vil bli publisert et vedlegg med litteraturhenvisninger og forslag til hvordan man går videre etter en generell kartlegging.

Heistaleworkshop - brosjyre med eksempler
Vil du arranger workshop i heistaler for ansatte i dokumentasjonsforvaltning og arkiv? Her får du tips til hvordan du kan øve på korte samtaler i-forbi-farten. Slik kan du bidra til å påvirke, overbevise, får støtte og skape forståelse for ditt arbeid!
NAs region Vest har laget en video som viser hvorfor det er viktig å være forberedt på slike korte møter.

Vekt: 
0