Sider

Budsjetthøringene arrangeres i år som videokonferanser. Høringene kan følges direkte, og sees i Stortingets videoarkiv i ettertid så fort de er gjøres tilgjengelige.

Årets generalforsamling blir gjennomført digitalt over to dager, via avstemming i skjema. Grunnet utbruddet av Covid-19 og myndighetenes restriksjoner for møtevirksomhet har Norsk Arkivråds landsstyret i samråd med revisor og informasjon fra Frivillighet Norge besluttet at årets generalforsamling vil bli avholdt ved skriftlig og elektronisk stemmegivning uten fysisk oppmøte. Generalforsamlingen vil kun behandle saker som er strengt nødvendige . Eventuelle andre saker som krever mer detaljert behandling vil tas opp på et senere tidspunkt. Styret ber om forståelse for dette i denne spesielle situasjonen. Avstemmingen vil foregå i perioden fra tirsdag 27. oktober kl. 12.00 til torsdag 29. oktober kl. 12.00.

Å være tillitsvalgte og ansatt i Norsk Arkivråd betyr som regel en vår der vi treffer andre med interesse for faget på seminar, kurs og medlemsmøter. Vi pleier å gå inn i sommeren med nye tillitsvalgte og med fullpakket kurs- og møtekalender. Vi hadde også gledet oss til å finne den beste løsningen for hva organisasjonen skal hete i sine neste 60 år sammen med alle medlemmene våre. Sånn ble det jo ikke.

Arkivråds redaksjon ønsker å din tilbakemelding på hvordan du og din virksomhet opplever koronasituasjonen. Hvilke utfordringer dere har, hvilke erfaringer dere har gjort dere, og hvordan dere tror dette kommer til å påvirke «arkiv- hverdagen» i framtida.

ICA har publisert en uttalelse om dokumentasjon under Covid- 19 pandemien. NA stiller seg bak prinsippet «COVID-19: Forpliktelsen til å dokumentere opphører ikke i en krisesituasjon, den blir desto mer betydningsfull». Se hele uttalelsen.

Det er sikkert mange av dere som har tenkt på hva det er som blir spesielt for oss i dokumentasjonsforvaltningen i den tiden vi opplever. Det finnes nok ikke noen fasit på det spørsmålet, men det er en del vi burde ha gjennomtenkt. Mangeårig kursholder og tillitsvalgt i Norsk Arkivråd Geir Magnus Walderhaug har laget et kåseri som dere kan se på og bli inspirert til å vurdere hvilke utfordringer nettopp du og din virksomhet har under pandemien.

Etter å ha vurdert råd innhentet fra Frivillighet Norge og vår revisor har landsstyret vedtatt at generalforsamling og valg utsettes til høsten, eller så fort situasjonen tilsier det. Vi følger med på føringene fra myndighetene og kommer tilbake med mer informasjon og nye frister for innsending av forslag til saker så fort ny dato er bestemt.

Årets første nummer av Arkivråd er sendt ut. Vi håper det kan være et lite lyspunkt i disse tider. Arkivråd kan du også lese og laste ned her.

Alt har blitt annerledes denne våren enn vi forestilte oss for et par hektiske uker siden. Situasjonen i landet og verden endrer både dagliglivet, tradisjonene og de store begivenhetene. Vi håper alt er vel med dere og deres nære og kjære. At dere tar vare på dere selv og dem rundt dere og at dere vasker hender.

International Council on Archives (ICA) søker nå etter New Professionals som kan være frivillige i ICA i et år. Som New Professional i ICA blir du en del av en gruppe satt sammen av andre ferskinger, fra alle verdensdeler, og dere får anledning til å etablere nettverk med andre. Hver New Professional får en mentor som følger opp gjennom hele året, og får også en fadder på ICA-konferansen som i år arrangeres i Abu Dhabi i november. ICA dekker kostnader knyttet til deltakelse på konferansen. Det er forventet at alle New Professionals deltar i formidlingstiltak både under konferansen men også gjennom hele året, blant annet på sosiale medier og i ICAs publikasjoner. Det blir også anledning til å delta i ulike ICA-prosjekter.

Sider