Sider

Vi viser til tidligere nyhet om at NA og seks andre organisasjoner var på innspillsmøte 13. februar i år om ny arkivforskrift. På møtet fikk vi anledning til i ettertid å komme med skriftlige kommentarer. Innspillene våre er levert i dag og kan leses her.

Akkurat nå er det såkalt departementsforeleggelse (høring kun til departementene) om den nye arkivloven.

Vi følger arbeidet tett og jobber med innspill til Arkivverket. Nestleder Liv Heidi Siljebråten og Jorunn Bødtker, styremedlem og ansvarlig for politikkutforming, vil representere NA i innspillsmøte med Arkivverket til uken. Vi håper at arbeidet er i rute slik at ny arkivlov med forskrift kan tre i kraft fra 1. januar 2025.

Prisen ble delt ut av juryens på Norsk Arkivråds høstseminar i dag. Anneli Dahl, Anne-Marie Ugland, Hege Elin Nilsen, Charlotte Tokle Poverud, Daniel Tjus Andersen, Siri Skaaret og Sara Blom tok imot prisen på vegne av Dokumentasjonsforvaltningstjenesten i Norsk helsenett (NHN).

Vi gratulerer Arkivforbundet og Arkivverket, som tildeles prisen sammen med oss. Anja Vestvold, Jorunn Bødtker og Liv Heidi Siljebråten mottok i dag prisen på vegne av NA. Prisen er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet vi gjør med offentlighet, gjennomsiktighet og dokumentasjonsforvaltning og den motiverer til videre arbeid!

Styreleder Anja Vestvold og styremedlem og nestleder Liv Heidi Siljebråten holdt innlegg i komiteens budsjetthøring.

– en møteplass for diskusjon – 8. november kl 16.00-18.30 inviterer OsloMet og NA til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen. Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema for diskusjon. Innledning og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.

Norsk Arkivråds styreleder Anja Vestvold og styremedlem og kompetanseansvarlig Sara Blom har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring.

Sider