Sider

Det har nå vært medlemsmøter i alle regionene med diskusjon og mulighet for innspill til utvalget som skal utarbeide blant annet ny arkivlov.

Arkivverket har laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester. Med dette ønsker de å bidra til at offentlige virksomheter legger til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder.

Nyutdannede arkivarer søkes!

For 2018 får vi kr. 500.000,- i støtte fra Kulturrådet.

Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avgitt innstilling, og saken skal behandles av Stortinget 18. januar 2018:

Marianne Høiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd og Vilde Ronge, president for Section of Professional Associations (SPA) deltok på ICA konferansen i Mexico City.

Regjeringen har nedsatt et lovutvalg til å revidere arkivloven. Norsk Arkivråd ønsker nå å komme med innspill til dette utvalget og ønsker din hjelp.

Høyre, Frp, Venstre og Krf har i sin avtale om statsbudsjett for 2018 kuttet 30 millioner i prosjektet til nye bygg for Nasjonalbiblioteket og Arkivverket i Mo i Rana. Faseforskyvning betyr at resten av midlene kommer seinere.

Ingvild Korsnes Daasvand fra Norsk Arkivråds landsstyre har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring. Vi tok blant annet opp at vi savner representasjon fra arkivdanningssiden i arkivlovutvalget.

Sider