Sider

Melding til Stortinget om IKT-sikkerhet ble lagt frem i dag. Meldingen omtaler også skylagring og Kulturdepartementets høring om ny arkivforskrift, se side 80. Muligheten for å etablere en skyløsning med høyt sikkerhetsnivå vurderes også. Et viktig formål er å vurdere hvordan sentrale myndigheter med særskilte sikkerhetsbehov også kan utnytte de effektiviseringsmulighetene som skytjenester gir. NSM og Difi gjennomfører vurderingen.

NAs leder, Marianne Høiklev Tengs, har i dag et innlegg i Klassekampen der Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning kommenteres.

Vi har fått reisebrev fra Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon Section for Professional Associations (SPA), som har deltatt på ICA-møter, og holdt kurs for statsansatte arkivmedarbeidere i Tanzania.

Den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA), søker etter ny generalsekretær. Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon SPA (Section of professional Associations) deltar i rekrutteringsprosessen i kraft av sitt verv som president i SPA.

Det foreslås en økning på 4 mill. kroner i bevilgningen til Kulturdepartementet, blant annet til arbeidet med revisjon av arkivloven.

NA har avgitt høringssvar til Revisjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). Som vi påpekte i vårt høringssvar til ny arkivforskrift har vi lenge ment at tiden er moden for å revidere lov- og forskriftsverk for å bedre tilpasse dette til en moderne, digital verden. Vi ser imidlertid at måten dette nå gjøres på i for stor grad preges av hastverk og mangel på helhetstenkning.

Har du lest Riksarkivar Inga Bolstads kronikk på digi.no ? Riksarkivaren mener det er behov for en bredere kompetanse innenfor digital dokumentforvaltning. Hvordan få bredere kompetanse? Her er tips om et studie som heter "Hållbar informationsförsörjning" som tilbys ved Mittuniversitetet (MIUN) i Sverige. Utdanningen gjennomføres over internett, med videokonferanser og videomøter, kommunikasjon med andre studenter via nettportal osv. Det er også muligheter for å ta studiet på deltid og du kan skrive oppgaver på norsk - så du trenger hverken flytte til Sverige, si opp jobben, eller lære deg mer svensk for å øke kompetansen i IKT og arkiv! Dersom du ønsker opptak høsten 2017 er søknadsfristen tirsdag 18. april.

Har du lest siste nummer av Arkivråd ? Riksarkivaren har nå endret syn på hvordan stillingssøknader skal journalføres/importeres. Les mer på side 23! Men hva betyr dette for selve tilsettingsprosessen (saksbehandlingen) - er det noen som har meninger om det? Kommenter på vår Facebookside

Norsk Arkivråd arrangerte seminaret "Fra byarkiv til skyarkiv" 29. mars 2017 på Felix konferansesenter. Nå kan du lese foredragene fra seminaret her på nettsiden.

Norsk Arkivråd inviterte alle tillitsvalgte med på studietur til Berlin i midten av mars. Mer enn 30 tillitsvalgte var samlet for å besøke og lære mer om tyske arkiv, jobbe med NAs kommunikasjonsstrategi og digitaliseringsarbeid, og bli bedre kjent.

Sider