Sider

I budsjettforslaget for Kulturdepartementet er det økte bevilgninger til Arkivverket

Det skal vi feire! Det blir mottakelse i Oslo rådhus, jubileumsseminar og festmiddag. Se det oppdaterte programmet! Det er fortsatt mulig å melde seg på!

Norsk Arkivråd har levert svar på Justisdepartementets høring om prøveordning med elektronisk kommunikasjon og endring i forskrift om postforkynning.

Regjeringen har besluttet at det skal bygges et nytt sentraldepot for Arkivverket i tilknytning til Norsk helsearkiv på Tynset.

Arkivloven § 9 - Justisdepartementet har gjort en vurdering av ansvaret for pasientjournalene i et tilfelle der en kommunalt ansatt lege har gått over i privat legevirksomhet.

Kulturdepartementet skal utarbeide en melding til Stortinget om arkivsektoren. Departementet har invitert representanter for arkivsektoren til en innspillskonferanse. Norsk Arkivråd holdt innlegg.

Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter.

Justisdepartementet har fremmet en lovproposisjon om endringer i offentleglova. Det foreslås to endringer.

Papirene til Norsk Arkivråds generalforsamling i Tromsø 4. mai er nå publisert.

Sider