Sider

Endelig er Arkivmeldingen her! Den legges frem fredag 9. november. Kulturminister Hadia Tajik holder pressekonferanse på Riksarkivet.

Prisen Årets arkiv ble delt ut i går under Norsk Arkivråds høstseminar. Årets vinnere er Hafslund Dokumentservice.

Geir Håvard Ellingseter, nestleder i Norsk Arkivråd, deltar på en konferanse i Chicago i regi av den amerikanske arkivorganisasjonen ARMA. Underveis sender han reisebrev hjem.

Dette er tittelen på en fersk artikkel i Kommunal Rapport. Utkastet til stortingsmeldingen om arkiv er unntatt offentlighet som intern. Likevel har arkiv-gruppa i KS fått tilgang på dokumentet.

Kommunal Rapport har sendt ut en spørreundersøkelse til landets ordførere. Resultatene viser at bare 10 % har journalført en sms det siste året.

Norsk Arkivråd har svart på oppfordringen "OEP: Sei di meining om tenesta".

Difi har i rapporten «Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere?» kartlagt hvordan noen statlige etater velger, organiserer og samordner publikumskanaler som skranker, telefontjeneste, brev- og e-post samt hjemmesider, altså hvordan publikum når virksomhetene. Postmottak og skanning er blant funksjoner som er omtalt i rapporten.

Riksarkivet har utsatt svarfristen i høringen om nye bevarings- og kassasjonsregler til 31. desember.

Difi arbeider nå med å forbedre Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Norsk Arkivråd har levert svar på høring om utkast til lov om Norsk kulturråd.

Sider