Stillingsannonser

Her vil Norsk Arkivråd legge ut relevante stillinger.
Ønsker du at vi skal publisere din stillingsannonse - send logo i jpg-format, og annonseteksten i word-format, til postmottak@arkivrad.no. Det er gratis å annonsere.

Abonner på RSS

Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) søker arkivansvarlig rådgiver. UNN har elektronisk saksbehandling, og har både fysiske og elektroniske arkiver. UNN bruker saksbehandlingssystemet Elements. Arkivansvarlig er organisatorisk plassert i administrasjonen i direktørens stab, og rapporterer til administrasjonssjef.