Sider

Difi har undersøkt bruken av sosiale medier i forvaltningen. Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge hvordan forvaltningen bruker sosiale medier og sosiale verktøy.

Nasjonalbiblioteket høster inn og lagrer norske nettsider og Datatilsynet har ha stilt krav til håndteringen av opplysningene, men anbefaler lovendring på området.

Regjeringen har nå lagt fram et digitaliseringsprogram. Det er mange punkter der som gjelder arkiv og saksbehandling.

NAs leder Vilde Ronge har skrevet debattinnlegg om journalføring av SMS. Innlegget står på trykk i Bergens Tidende i dag.

Den siste tiden har det vært svært mye diskusjon om journalføring av e-post, og nå er også SMS tema.

Norsk kulturråd har gitt ut en ny rettledning om lovverk for forvaltning av fotoarkiv og fotosamlinger.

Da den nye offentlighetsloven trådte i kraft for tre år siden, ble NRK omfattet av loven.

I Aftenposten 8. februar kunne man lese om Norges dokumentarv, et register med rundt 60 kulturhistoriske dokumenter som nå er gjort tilgjengelige for det norske folk. Norsk Arkivråd har skrevet en kommentar til artikkelen.

Statsministerens kontor har offentliggjort listen over planlagte proposisjoner og meldinger til Stortinget i vårsemesteret. Arkivmeldingen står ikke på denne listen.

Gudmund Valderhaugs bok ”Fotnote eller tekst? Arkiv og arkivarar i det 21. hundreåret” er ferdig.

Sider