Norsk arkivråd

er landets største faglige interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv, stiftet 25. oktober 1961. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og fagmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Kurs og seminarer                                                                                                Motta informasjon fra oss

- en møteplass for diskusjon 29. august kl 16.00 – 18.30 inviterer OsloMet og NA til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen. Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema for diskusjon. Innledning og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.
Vi er er kritiske til forslaget og oppfordrer regjeringen til ikke å gå videre med det. Vi er også opptatt av at eInnsyn skal evalueres får å undersøke om løsningen fortsatt er beste måten å oppnå åpenhet i forvaltningen.
Mandag 12. juni ble årets generalforsamling gjennomført. I år var styret spent på hvordan generalforsamlingen ville reagere på forslaget til ny organisering av Norsk Arkivråd.
Landsstyret legger her frem sitt forslag til organisering av NA, og inviterer medlemmene til et digitalt innspillsmøte om forslaget.
Nestleder Liv Heidi Siljebråten og redaksjonens Siri Mæhlum var NAs utsendte representanter på overrekkelsen.
Årets generalforsamling holdes på Oslo Kongressenter, 12. juni kl. 15.15-18.00
Neste år er det igjen tid for den store fag-begivenheten, nemlig «Norsk arkivmøte» som arrangeres for niende gang! Mange har tatt til orde for at arkivmøtet trenger en liten fornyelse. Ett av ønskene er å bytte navn på konferansen. Vi trenger derfor innspill på et navn som kan binde sammen, alle oss som arbeider med informasjonsstyring, dokumentasjonsforvaltning, og arkiv.
27. mars kl. 12.00 – 16.00 inviterer vi til en digital workshop med NAs fremtidsanalyse “Hvordan ser fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring ut?” som grunnlag for diskusjon om vårt fag og stillingen det har i dagens samfunn.