Kommende møter i alle regionene:

Foredrag - Hva kan vi bruke bevaringsvurderinger til i digitale arkiv?

Dato: 
Torsdag 28. oktober

Torsdag 28. oktober 2021, kl. 12.00 i Zoom, slutt senest 13.30

Vi inviterer til foredrag, i regi av region Øst og region Midt-Norge

 Martin Bould fra Arkivverket introduserer oss for problemstillinger og mulige løsninger. Bli med oss på et
 spennende foredrag!

- bevaringsvurdering og dokumentasjonskrav belyses i dette foredraget opp mot gjeldende lov- og regelverk.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Lenke og passord til Zoom sendes onsdag 27.

                                                                                                                 

Her finner du informasjon om alle planlagte medlemsmøter i Norsk Arkivråd

Dato: 
Fredag 31. desember

Scroll nedover for å finne møtet i din region.