Nord

Region Nord omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Regionsutvalget består av fire tillitsvalgte.

Regionen inviterer NAs medlemmer til både faglige og sosiale arrangementer.
 

Regionsutvalg:

Rolf Ole Frantzen - leder
Finnmarkssykehuset

Jon Magnus Habbestad - medlem
Tromsø kommune

Lill Heidi Steen - medlem
UiT Norges arktiske universitet

Bjørn Finnes - medlem
Norland fylkeskommune