Foredrag 2009

Foredrag fra arkivseminar for helseforetak, 17. og 18. november 2009 i Bergen

Erfaringer med å lage arkivplan
   v/Rigmor Sørbø, Helse Fonna HF

Hel-elektronisk arkiv – hva vil det si?
v/Karin A. Holmelid, Høgskolen i Bergen

Arkivkompetanse i helseforetakene
   v/Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF

Tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser
   v/Cecilie Rønnevik, Datatilsynet

Helsearkivdepot på Tynset
   v/Anne-Mette Spilling, Helse – og omsorgsdepartementet

 

Foredrag fra høstseminaret ”Fra standard og lov til praksis”, 15. og 16. oktober 2009 i Oslo

Hva med selve saksbehandlingen og forholdet til arkivdanningen?
   v/Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Erfaringer med bruk av NOARK 5. Om et utviklingsprosjekt i NAV
   v/Olav H. Sataslåtten, NAV

Om å bestille et system for Statens Vegvesen
   v/Espen Vaager, Statens Vegvesen

En ny standard – en ny virkelighet?
 v/Runhild Bakken Magnussen, forfatter av veileder for Noark 5

Tør vi kjenne etter? Erfaringer med implementering av offentleglova
Fra stat
  v/Per Ivar Hammershaug, Statens forurensningstilsyn
Fra offentlig selskap
  v/Siri Danielssen Skogvold, Gassnova SF
Fra kommune
  v/Gunn Sværen, Bærum kommune