Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut to ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut to ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Vekt: 
0

Arkivråd 3/2013

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Kan vi, kan dere! Oppdrag: Å lage en bevarings- og kassasjonsplan (BK-plan) for NRK
Vilde Ronge, NRK

En (mis)brukers bekjennelser
Tone Donald, NRK

Kommunenes utfordringer med statlige skjemaer på nett
Ingerid Gjølstad, Fredrikstad kommune og Anne Mette Dørum, KS

Hvem er vi til for? Om kundefokus i arkivdanningsvirksomhetene
Jørgen Hobbel, Arkivråd

Rapport fra Archidis 2013
Lars Gustavsen, student ved HiOA

Archidis 2013 - gruppearbeid
Lars Gustavsen, Elina Landmark og Darja Mokrusina, alle studenter ved HiOA

Å dokumentere er et fellesanliggende! Et møte med Eric Ketelaar
Elina Landmark, student ved HiOA

Arkivteoretisk kollokvium: Den postmoderne utfordringen!
Trine Nesland, Arkivråd

Overbevis meg!
Trine Nesland, Arkivråd

Past present future archive: Utstilling om arkiv!
Trine Nesland, Arkivråd

Urnesmedaljen tildelt arkivmedarbeider Torborg Strand!
Trine Nesland, Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Arkivråd 2/2013

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Årets arkiv 2013: Trondheim byarkiv
Elin E. Harder, Trondheim byarkiv

Etter arkivmeldinga. Kor står vi og kor går vi?
Gudmund Valderhaug, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvem tror du at du er?
Lill Tåve Jørgensen, Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Arkivmeldingen - ny giv for norske arkiv?
Tord Bruland, EKOR AS

Automatisk behandling av e-post
Trine Nesland, Arkivråd

Noark - en felles arkivstandard for offentlig forvaltning
Tor Anton Gaarder, Riksarkivet

Prøv aldri å gjøre saksbehandlere til arkivarer! Hilsen Bruce Miller
Elin Brandsrud, Vilde Ronge og Øyvind Werner Øfsti, NRK

Ny redaktør i Arkivråd
Trine Nesland, Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Arkivråd 1/2013

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Ut mot havet. Hafslund Dokumentservice etter Årets arkiv 2012
Jan Henning Sørensen, Hafslund

Med offentleglova i fire år
Sissel Ødegård, Arkivråd

Hva er DIAS-prosjektet og hvordan påvirker det oss i vår arkivdanning?
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd
Hospitering ved Riksarkivet
Anita Engan, Melhus kommune

Arkivakademiet på HiOA
Sissel Ødegård, Arkivråd

Hvem tror vi at vi er?
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd

Noark 5, fri programvare og DOTS som ikke er en kjeks
Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

Arkivmeldingen
Sissel Ødegård, Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Arkivråd 4/2012

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Med WikiLeaks på dagsorden. ICA-konferansen i Australia 2012
Jorunn Bødtker og Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Foreslå kandidater til prisen Årets arkiv!

Årets arkiv 2012: Hafslund
Sissel Ødegård, Arkivråd

Små løft og store løft – den vanskelige reisen
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd

Arkivaren og det hemmelege. Nokre refleksjonar om makt, lekkasjar og etikk i ei wikitid
Gudmund Valderhaug

Studietur til London 17.-21. oktober 2012
Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

ARMA 2012
Geir Håvard Ellingseter, Norsk Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

Arkivråd 3/2012

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Arkivråd

Digital dugnad til grunnlovsjubileet 2014
Turid Wammer, Norges Bank

Økt innsyn i Trondheim kommune
Kari Myhre, Trondheim byarkiv

Metope – noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige
Ine Fintland og Torkel Thime, Statsarkivet i Stavanger

Staten, historikerne og folket – brukerne som formet arkivene
Harald Lindbach

Portrett – Dan Tran
Sissel Ødegård, Arkivråd

Er DU den vi leter etter?
Kursutvalget, sekretariatet og redaksjonen

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Sider