Arkivråd

Vårt medlemstidsskrift, Arkivråd, kommer ut to ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd

Vårt medlemstidsskrift, Arkivråd, kommer ut to ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Vekt: 
0

Arkivråd 2/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  Årets arkiv: Dokumentsenteret i Bærum kommune "På vei mot morgendagens
         løsninger"
         Nina B. Røed og Gunn Sværen, Bærum kommune

s.  10 Hvilke ferdigheter trenger vi fremover?
          Siri Mæhlum, Norsk Arkivråd

s. 12 Riksarkivarens innsynspraksis i femti år
          Tine Berg Floater, underdirektør i Riksarkivet og prosjektleder for
          innsynsprosjektet

s. 14 Hva skal vi gjøre for å arkivere nettsidene våre?
         Jørgen Hobbel, Arkivråd

s. 16 Avtrykk - vinner av arkivmøtets formidlingspris
         Gaute Christian Molag og Yngve Schulstad Kristensen, KUBEN

s. 19 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 1/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  TK@rkiv - arkiv på nytt
         Jean-Philippe Caquet, Trondheim kommune

s.  6 Saksbehandlerens forhold til og bruk av sak-/arkivsystemet
        Heidi Kristiansen, Hamar kommune

s. 10 Prosjekt arkivplan
        Birte Rine Young, Øygarden kommune, og Anita Haugen Lie, Interkommunalt
        Arkiv Hordaland IKS

s. 14 Tilsynsåret 2015 Status og veien videre
        Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s. 18 Offentlighet og innsyn
        Kristin Sørby, Norsk Arkivråd

s. 21 Snakker vi oss bort? Språket kan gjøre arkivet mer integrert i din virksomhet
         Trude Berg Sjøvoll, Sopra Steria AS

s. 23 Elektronisk personalarkiv - flaks og hard arbeid
         Kristin Hofseth, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

s. 27 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 4/2015

s.   3  Leder
          Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd
s.   5  Årets arkiv 2016
s.   6  Snarveier til avlevering
          Hanne Isdal, student HiOA
s. 10  Revisjon som verktøy i arkivdanningen
         Trine Nesland, Arkivråd
s. 12  Medlemsmøte i Norsk Arkivråd, region Midt-Norge
         Kari Myhre, Norsk Arkivråd
s. 14  ARMA Live 2015: E-oppdagelse og cyber-sikkerhet
         Trine Nesland, Arkivråd
s. 17  Ny personvernforordning fra EU
         Kristin Hofseth, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
s. 19  Riksarkivarens uttalelse
          Vår faste spalte

Arkivråd 3/2015

s.  3 Leder
       Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4 Jakten på tjenesteintergrasjonen
        Hanne Isdal, student HiOA

s. 10 Nasjonal dugnad for arkiv -  kartlegging av fysisk og elektronisk skapt
        arkivmateriale i statlig sektor
        Tine Berg Floater, Riksarkivet

s. 12 Lagring i skyen er både effektivt og økonomisk
        Anne Mette Dørum, KS

s. 16 Digital forsendelse -  svar ut og alt inn?
        Hilde Lange, Troms fylkeskommune og Anita Dahlberg, UiT Norges arktiske
        universitet/Norsk Arkivråd region Nord

s. 20 ARMA Europe 2015
        Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s. 22 Årets arkiv - hva skal til?
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 23 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 2/2015

s.  3 Leder
       Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4 Årets arkiv - fra passiv mottaker til aktiv bidragsyter
       Anna Margarita Olsen og André Neergaard, Høgskolen i Oslo og Akershus

s.  8 AIIM-konferansen 2015 Digital transformation: Embrace the chaos!
        Inge Manfred Bjørlin og Maja Margretje Turau, AIIM Norway Chapter

s. 12 Kveldsmøte om fagsystemer og arkiv 26. februar 2015
        Elisabeth Aaberge, Diakonhjemmet Sykehus AS

s. 14 Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen!
        Medlemsmøte i Region Vest 17. april 2015
        Trude Fjæran Tveit, NIFES og Norsk Arkivråd Region Vest

s. 16 Frokostmøte i Region Øst 20. mai 2015: Forvaltningspraksis som
        rettsgrunnlag. Hvem "eier" retten?
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 18 Norsk Arkivråd trenger flere kursinstruktører

s. 20 Norsk Arkivråd i Sverige
        Kristin Widerøe Thune, Norsk Arkivråds kursutvalg

s. 23 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

Arkivråd 1/2015

s.  3  Leder
        Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  Langtidsbevaring av digitale signaturer
         Herbjørn Andresen, Høgskolen i Oslo og Akershus

s.  8  Arkivdanning i SAMDOK?
         Vilde Ronge, Riksarkivet

s.10  Evaluering av offentlighetsloven
        Jørgen Hobbel, Arkivråd

s.12  Hva er det egentlig med disse skytjenestene?
         Anne Mette Dørum, KS

s.14  Sykehuskirka ble Noas ark for gynekologiske journaler
        Jonal Lillemoen Skaalerud

s.16  SAMDOK - nye metoder for fangst av e-post?
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s.18  Verdenserklæringen om arkiv
        Trine Nesland, Arkivråd

s.20  Bokomtale: "Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre"
        Trine Nesland, Arkivråd

s.22  Sammen er vi sterke!
        Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.23  Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

Arkivråd 4/2014

s.  3 Leder
       Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  5 Årets arkiv 2015

s.  6 Intervju med ny riksarkivar Inga Bolstad
       Jørgen Hobbel, Arkivråd

s.10 "Record keeping downunder": Hva kan vi lære av kontinuum-modellen?
        Lars Buskø Gustavsen, Hamar kommune, student ved HiOA

s. 15 Evig digitalt liv - evige problemer? Fra digital postkasse til digitalt depot
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s. 16 Kunsten å bevare det flyktige
        Hege Rød Segerblad, Riksteatret

s. 18 Frokostmøte om journalføringskriteriene "Gjenstand for saksbehandling" og "Verdi som dokumentasjon"

s. 20 Arkivarens rolleutvikling i arkivdanningen
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s. 24 Norsk oversettelse av ISO 30 300
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 26 Reisebrev fra ARMAs internasjonale konferanse 26.-28. oktober 2014 i San Diego
        Liv Heidi Siljebråten, Norsk Arkivråd

s. 28 30 års-"jubileum" for Noark - (re)lanseringskonferanse 1. desember
         Jørgen Hobbel, Arkivråd

s. 32 Ny personvernlovgivning i EU
         Trine Nesland, Arkivråd

s. 34 Ny til arkivfaget
        Elisabeth Aaberge, Diakonhjemmet sykehus

s. 35 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

 

 

 

Arkivråd 3/2014

s.  3 Leder
       Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4 "Records keeping down under":
        Hva kan vi lære av seriesystemet?
        Lars Buskø Gustavsen, Hamar kommune og
        student ved HiOA

s.  8 "Don't risk it! Know your records"
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s. 10 Vern av forretningshemmeligheter i en offentlig anbudsprosess
        Sunniva Parelius Folkvord, Tryg Forsikring

s. 14 Et nytt verktøy til verktøykassen vår er lansert: ISO/TR 18128:2014 -
        Risk assessment for records processes and systems"
        Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV GL/Norsk Arkivråd

s. 16 Kvalitetssikring av arkivtjenesten - medlemsmøte 12. juni i Nordens Paris
        Anita Dahlberg, Norsk Arkivråd/UiT Norges arktiske universitet

s. 19 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

 

 

 

 

Arkivråd 2/2014

Innhold

s.  3 Leder
        Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4 Ny leder av Norsk Arkivråd: Marianne Høiklev Tengs
        Trine Nesland, Arkivråd

s.  6 Årets arkiv: Statped!
        Anita Klevan Gurrich, arkivleder i Statped

s.  8 Årets arkiv 2014: Innlegg etter premieutdelingen 18. mars
        Anita Klevan Gurrich og Trond Haukom, Statped

s. 10 Årets arkiv 2014: Brukererfaringer

s. 14 Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus
        Jørgen Hobbel, Arkivråd

s. 18 Noark 5 – hvor står vi, hvor går vi?
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s. 20 Å redigere eller ikke redigere….
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 23 Offentlighetsloven evalueres
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 24 Open Government Partnership -  hva er det?
        Stina Marianne Opsjøn Ahola, Arkivråd

s. 26 Bokomtale: ”Formidling for framtida – tanker om arkiv”
        Elina Landmark, student ved Høgskolen i Oslo og Akershus

s. 27 Riksarkivarens vedtak
        Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

Arkivråd 1/2014

Innhold

s. 3  Leder
       Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 4  Det digitale universet
        Marcus Liebold, Riksarkivet

s. 8  Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi
        Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies/Norsk Arkivråd

s. 10 Arkivberedskap hos Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
         Trine Nesland, Arkivråd

s. 12 Arkivering fra sosiale medier?
        Inge Manfred Bjørlin og Kristin Westbye, Steria AS

s. 14 Arkivar og nyutdannet
        Maja Louise Jelling, Helsedirektoratet

s. 16 Ny stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 17 Arkivråd på nett?
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 18 Fotokonkurranse - juryens 10 på topp

s. 20 Bokomtale: "Digital archives in historical research"
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 21 Kreative tillitsvalgte - ARKIVIRRVARR
        Dikt av Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

s. 23 Riksarkivarens vedtak
        Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Sider