Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut to ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut to ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Vekt: 
0

Arkivråd 1/2019

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s. 4   NOU 2019: 9
         - Gjeldende arkivlov og NAs innspill til utvalget
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd
   
s 6    - En lov som er forberedt på framtida?
          Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd
          Alle figurer, Emilie Korsvold

s. 16   - Problmstilling: Slipper jeg å arkivere posten nå?
           Emilie Korsvold, Arkivansvarlig i Norsk Helesnett
          
s. 17  Standardisering og automatisering av arbeidsprosesser på tvers av
          virksomheter
        - Torill Østrem Tørlen, avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet
         (BFD) og Håkon Johnsen, avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet
         (OED)

s. 20 GDPR og innsyn
        - Tema på medlemsmøte i Region Nord 13.06.2018
         Anita Dahlberg, leder Region Nord/seksjonssjef Seksjon for
         dokumentasjonsforvaltning, UiT og Ingvild Stock-Jørgensen,
         jurist og sikkerhetsrådgiver, UiT

s. 24 AIIM 2019
        Anja Jergel Vestvold og Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 32 Virksomhetsarkitektur og tverrfaglig samarbeid om arkiv
        Anna Malmø-Lund, Tor Anton Gaarder, Torkel Rønold Bråthen, Øivind Kruse og
        Øivind Langeland. Forfatterne jobber i Arkivverket med arkiv,
        dokumentasjonsforvaltning og virksomhetsarkitektur.

s. 35 Nye tider trenger bestandig kunnskap
         - Arkivstudier ved OsloMet og NTNU
         Arkivstudiet ved OsloMet - storbyuniversitetet
         Herbjørn Andresen (Førsteamanuensis) og Anneli Sundqvist
         (Førsteamanuensis)
         - Studiet i Arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU
         Av Lars Christian Jenssen (Førsteamanuensis)
         - Den menneskelige faktoren
         Marit Width Berg og Anders E. Romøren. Studenter ved Arkiv- og
         samlingsforvaltning på NTNU

s. 43 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 3/2018

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s. 4   Årest arkiv - Statnett
        - Imponerer i sin helhetlige tilnærming til arkivarbeidet
        Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s. 8   Hvordan har Noark påvirket
        - digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning
         Siri Mæhlum, Norsk Arkivråd

s. 10 Kontekstbevaring i en semantisk web
        - Økt brukerforståeles eller informasjonsoverflod
        Susann Svendsen

s. 16 "Trygg digital levering"
         - et digitaliseringsprosjekt og dets brokete vei
         Rune Lothe, IKA Hordaland

s. 22 AI = ArkivIntelligens
        Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 24 Hvordan kan maskinene gi fagfolk mer tid til det de er gode på?
         Frode Lund Nielsen, Nordic Head of Presale i ayfie

s. 26 En hyllest til arkivaren!
         Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 30 Allmenhetens rett til å få innsyn i forvaltningens interne dokumenter
         Professor dr. juris Greger Aulstad, Universitetet i Tromsø

s. 34 Kryssord
        premier er gavekort på Ark, svarfrist 4. februar 2019

s. 35 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

Arkivråd 2/2018

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s. 4   Samlingspunkt på veien mot bedre offentlige tjenester
        Ingrid Lønrusten Rogstad, innholdsprodusent i OSLO:ORIGO

s. 8   OEP er historie
        - hils eInnsyn velkommen
         Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s. 12 Fristen er utsatt
        - men jobber dere riktig med GDPR?
        Truls Baklid, administrerende direktør i Ayfie

s. 14 Den kunstige arkivaren
        Thomas Sødring, førsteamanuensis, OsloMet

s. 18 Når robotene gjør jobben for oss
        Turid Arnstad og Martin Koldaas, Utlendingsdirektoratet

s. 20 Bergen kommune har ansatt sin første digitale medarbeider - Digifrid
        Kjersti Steindal, prosjektleder - digitalisering og innovasjon konsern i Bergen
        kommune

s. 26 Arkivenes framtidige samfunnsposisjon
        Kristian Meisingset, nyhetsleder og redaksjonssjef i Minerva

s. 30 Digitalisering over fartsgrensen
        Bente Hoff, leder strategisg cybersikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

s. 32 Nedleggelse av arkivdriftsfunksjoner
        - konsekvenser av digitaliseringsstrategien i Danmark
        Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit

s. 35 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

Arkivråd 1/2018

s 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Å skape gode arkiver i en digital tidsalder
        - Justis- og beredskapsdepartementets arbeid i kjølevannet av Riksrevisjonens
          rapport
        Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet   

s 10  Retten til innsyn
         Intervju med Graveteamet, Kristine Foss i Norsk Presseforbund og Ole Knut
         Løstegaard, lovavdelingen i Justis- og beredskapadepartementet
         Maria Rytterager og Anita Haugen Lie, redaksjonen

s 18  Ut i verden for å redde arkiver
         Merethe Nordgarden, rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet
         (artikkelen er tidligere publisert i Nordisk Arkivnytt)

s 22  Med arkivdanningsblikk bør lover bygges
         Liv Heidi Siljebråten, Norsk Arkivråd

s 26  Intervju med nyutdannet arkivar - Vilde Bjørklund i Lånekassen
         Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 28  Anmeldelse av ny arkivforskrift
         Redaksjonen

s 31  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 3/2017

s 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Er du en endringsagent?
        Liv Heidi Siljebråten, Norsk Arkivråd

s 8   Hvordan vil EUs nye personvernforordning påvirke forvaltningens arkiver?
        Intervju med Herbjørn Andresen, førsteamanuensis på arkivutdanningen ved
        Høgskolen i Oslo og Akershus
        Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 18  Stockholm Stadsarkiv
         Ranveig Låg Gausdal, Byarkivar i Oslo kommune

s 22  Årets arkiv 2017: Grenlandssamarbeidet
         Anne Marie Eliassen, virksomhetsleder for service- og dokumentsenteret i
         Bamble kommune

s 30  Snøklokkeprosjektet
         Anita Haugen Lie, Norsk Arkivråd

s 32  Ny bok: "Daglige arkivrutiner - Arkivdanning i prinsipp og praksis", av Lars
         Buskø Gustavsen
          Anmelder: Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 33  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 2/2017

s. 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Tingenes tilstand. Status kommunereform i arkivtjenesten
        Anita Haugen Lie, IKA Hordaland og Norsk Arkivråd

s 8   Er dokumentforvaltningen forberedt på fremtidens fusjonering med
        informasjonsforvaltningen
        Maria Skarstein Rytterager, Norsk Arkivråd

s 14  Å bygge en kommune
         Anja Jergel Vestvold, seksjonsleder i Asker kommune og nestleder i
         Norsk Arkivråd

s 17  Et arkiv i omstilling
         Marianne Høiklev Tengs, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og styreleder i
         Norsk Arkivråd

s 20  Overføring av oppgaver og personell fra Tolletaten til Skatteetaten
         Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 24  Nærpolitireformen og arkiv i politiet
         Liv Heidi Siljebråten, seksjonssjef i Politidirektoratet og landsstyremedlem i
         Norsk Arkivråd

s 30  SPA-møte i Oslo
         Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet og
         leder av Section of Professional Associations (SPA) i International Council
         on Archives

s 35  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 1/2017

s. 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Verdenserklæringen om arkiv
        Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s 8   Forskrift for fremtiden?
        Redaksjonen, Arkivråd

s 12  Arkivverkets strategi 2017-2019
         Guri K. Lande, direktør strategi og styring, Arkivverket

s 14  Aktuelt

s 16  Omorganisering - utfordringer og muligheter for arkivet!
         fra medlemsmøte i Norsk Arkivråd, region Vest
         Anita Haugen Lie, Norsk Arkivråd

s 18  Veiledning i arkivarbeid med fagsystemer
         Innledning Siri Mæhlum, redaktør, veiledning av Ola Langnes-Øyen,
         Utdanningsdirektoratet og Norsk Arkivråd

s 23  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 4/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  1800 TIMER SPART = mer tid til elevene
         Eva Susanne Drugg, Telemark fylkeskommune

s.  8   ARMA Live 2016 - deep in the heart of Texas
          Ingvild Korsnes Daasvand, Norsk Arkivråd
         
s. 12  Seminar ved Høgskolen i Oslo og Akershus: "Trust and Transparency in E-government"
          Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s. 14  Hva slags intelligens skal den digitale forvaltningen ha?
          Camilla Winge, Norsk Arkivråd

s. 16  Norsk Arkivråds høstseminar 2016: "Vi har smarte telefoner, smarte hus, smarte kjøleskap og smarte biler, men når kommer de smarte arkivene?"
          Siri Mæhlum, Norsk Arkivråd

s. 19  Riksarkivarens uttalelse
          Vår faste spalte

Arkivråd 3/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  Helhetlig informasjonsforvaltning i Bergen kommune
         Randi Christine Sande Vindegg, prosjektleder Seksjon IKT Konsern og
         Jan Tore Helle spesialrådgiver, Bergen byarkiv

s.  9  Bachelorprosjekt for Akershus fylkeskommune
          Mari Hagen Nilsen & Emilie Korsvold, avsluttet bachelor i Arkivvitenskap
          ved Høgskolen i Oslo og Akershus mai 2016

s. 12  Informasjon om Norsk Arkivråds Høstseminar

s. 13  Hva er galt med forvaltningsloven?
          Jørgen Hobbel
          innsynsprosjektet

s. 15  Reisebrev fra ICA Congress i Seoul 2016
          Marianne Høiklev Tengs

s. 19 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 2/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  Årets arkiv: Dokumentsenteret i Bærum kommune "På vei mot morgendagens
         løsninger"
         Nina B. Røed og Gunn Sværen, Bærum kommune

s.  10 Hvilke ferdigheter trenger vi fremover?
          Siri Mæhlum, Norsk Arkivråd

s. 12 Riksarkivarens innsynspraksis i femti år
          Tine Berg Floater, underdirektør i Riksarkivet og prosjektleder for
          innsynsprosjektet

s. 14 Hva skal vi gjøre for å arkivere nettsidene våre?
         Jørgen Hobbel, Arkivråd

s. 16 Avtrykk - vinner av arkivmøtets formidlingspris
         Gaute Christian Molag og Yngve Schulstad Kristensen, KUBEN

s. 19 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Sider