Norsk arkivråd

er landets største faglige interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv, stiftet 25. oktober 1961. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og fagmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                       Motta informasjon fra oss

NA stiller seg positive til forslag til ny strategi men har noen merknader til mål 1 og 3 i strategiutkastet:
Hvordan sprer dere budskapet om dokumentforvaltning i deres virksomhet? - send oss deres innspill
Norsk Arkivråd deltar i interessentforum for regjeringens arbeid med Open Government Partnership (OGP), som er ledet av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Gjennomsiktighet og åpenhet i forvaltningens saker avhenger av god dokumentasjonsforvaltning og er dermed en vesentlig del av Norsk Arkivråds arbeid.
IKA Hordalands Janny Sjåholm er del av ICAs «New Professionals Program» i 2022. Janny og ICA trenger nå din hjelp med å nå ut til studenter og ansatte som er forholdsvis nye innen vårt fagområde til å svare på undersøkelse av «New Professionals» innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning.
Årets generalforsamling bestod av et møte der landsstyret presenterte sakene og åpnet opp for diskusjon med medlemmene og en formell del der alle som var påmeldt innen fristen kunne avgi sine stemmer digitalt. Vi gratulerer nye og gjenvalgte tillitsvalgte, og takker de avtroppende for innsatsen de har gjort for NA!
Årets generalforsamling holdes i digitalt møte på Zoom, 26. april 2022 kl. 16.30-19.00, med påfølgende avstemming via skjema. Generalforsamlingen starter med et digitalt møte i Zoom der landsstyret presenterer møtepapirene, og det åpnes for spørsmål.
Valgkomiteen er i gang med forberedelsen av valg til tillitsverv i Norsk Arkivråd (NA) for perioden april 2022 til mars/april 2023.
Norsk Arkivråd stiller seg bak departementets beskrivelse av behovet for et oppdatert lovverk, men stiller spørsmål ved om dette lovforslaget er godt nok utformet til at det bør vedtas som et svar på det beskrevne behovet. Vi mener det må store endringer til i forslaget for at det skal være forsvarlig å bruke de ressursene en lovendring krever.