Øst

Region Øst omfatter fylkene Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland.

Regionsutvalget består av fire tillitsvalgte. 

Regionen inviterer NAs medlemmer til både faglige og sosiale arrangementer.

 

Regionsutvalg:

Kristin Sørby - leder
Oslo byarkiv

Ellen Margrethe Pihl Konstad - medlem
DNV-GL

Tove Faye-Lund - medlem
Tolletaten

Anne-Lise Kirkerud - medlem
Utenriksdepartementet