Prisen "Årets arkiv"

 Norsk Arkivråd deler årlig ut en pris som skal hedre fremragende arbeid og utvikling innen dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring. De som nomineres kan være mange typer enheter som for eksempel avdelinger, seksjoner, produktteam, prosjekter, samarbeidsprosjekter og så videre. Det viktigste kriteriet er at oppgaven de løser er knyttet til utvikling og arbeid innen dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring. Norsk Arkivråd håper at prisen vil stimulere til nytenkning og utvikling av faget. Vi håper også at prisen og prisvinnerne skal være til inspirasjon for alle som jobber innen fagområdet.
 
For å finne aktuelle kandidater til prisen er vi avhengig av deg! Vet du om noen som du synes fortjener å få denne utmerkelsen? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.

Alle medlemmer har kan foreslå kandidater. Når du nominerer må du gi oss nødvendige opplysninger om de du vil nominere, samen med din begrunnelse for hvorfor nettopp dette arbeidet bør kåres til «Årets arkiv».
I år skal prisen deles ut på første dag av vårt Høstseminar, 29. november.
 

Statutter for prisen:
- Prisen «Årets arkiv» er opprettet av Norsk Arkivråds landsstyre. 
- Prisen tildeles et dagligarkiv, arkiv eller samarbeid innen arkivdanning som har
  vært innovative i å møte brukernes behov. Arkivet må ha en sentral folle i de(n)
  virksomheten(e) det er en del av, og blir brukt til å støtte opp om virksomheten(e)s
  mål. Arkivet må være et godt styringsredskap for virksomheten og bidra aktivt til
  faglig utvikling i arkiv- miljøet. Framtidsretting, god kunnskapsformidling og
  markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god dokumentfangst,
  god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. 
  Det er tilstrekkelig å oppfylle ett av disse kriteriene for å kunne bli nominert til
  prisen.

- Prisen er en kunstgjenstand.
- Juryen består av 3-5 personer, utpekt av Norsk Arkivråds landsstyre. Juryens leder
  er NAs leder. Juryens behandling er konfidensiell og beslutningen kan ikke
  overprøves.
- Alle medlemmer i Norsk Arkivråd har forslagsrett.
- Prisen kunngjøres i Arkivråd og på Norsk Arkivråds nettsider.
- Norsk Arkivråd dekker om nødvendig reise og opphold for en representant for
  prisvinneren ved utdeling av prisen. Juryens arbeid legges opp til gitte
  budsjettrammer.
- Det sittende landsstyre avgjør til enhver tid om prisen fortsatt skal deles ut.

Juryen består av:
Anja Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd (juryens leder)
Anita Haugen Lie, redaktør av Arkivråd
Espen Sjøvoll, divisjonsdirektør informasjonsforvaltning i Direktoratet for e-helse
Nina Munthe Olsen, avdelingsdirektør for fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet
Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, første nestleder og fungerende leder av Stortingets familie- og kulturkomité

Kontaktinformasjon:
Norsk Arkivråd
Maridalsveien 3
0178 Oslo

Tlf: 94 09 88 80

E-post: postmottak@arkivrad.no

Organisasjonsnummer: 975581616

Tidligere vinnere av "Årets arkiv":

2023 Dokumentasjonsforvaltningstjenesten i Norsk helsenett (NHN)
2022 Høgskolen i Innlandet, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
2021 Vestfold- og Telemark fylkeskommune
2019 Utdanningsdirektoratet
2018 Statnett SF
2017 Grenlandssamarbeidet
2016 Dokumentsenteret i Bærum kommune
2015 Høgskolen i Oslo og Akershus
2014 Statped
2013 Trondheim byarkiv
2012 Hafslund Dokumentservice
2011 Norsk Tipping

Vekt: 
0