Prisen "Årets arkiv"

Norsk Arkivråd har opprettet en egen pris for å hedre arkiver i arkivdannende institusjoner. Vi håper at dette vil stimulere til utvikling, og dessuten være til inspirasjon for alle som jobber innen arkivdanning.

For å finne aktuelle kandidater til prisen er vi avhengig av deg! Vet du om et arkiv som du synes fortjener å få denne utmerkelsen? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.

Alle medlemmer har rett til å foreslå kandidater, og du må legge ved nødvendige opplysninger om arkivet, samt en begrunnelse for hvorfor nettopp dette arkivet skal tildeles prisen ”Årets arkiv”.

 

Statutter for prisen:
- Prisen «Årets arkiv» er opprettet av Norsk Arkivråds landsstyre. 
- Prisen tildeles et dagligarkiv, arkiv eller samarbeid innen arkivdanning som har
  vært innovative i å møte brukernes behov. Arkivet må ha en sentral folle i de(n)
  virksomheten(e) det er en del av, og blir brukt til å støtte opp om virksomheten(e)s
  mål. Arkivet må være et godt styringsredskap for virksomheten og bidra aktivt til
  faglig utvikling i arkiv- miljøet. Framtidsretting, god kunnskapsformidling og
  markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god dokumentfangst,
  god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. 
  Det er tilstrekkelig å oppfylle ett av disse kriteriene for å kunne bli nominert til
  prisen.

- Prisen er en kunstgjenstand.
- Juryen består av 3-5 personer, utpekt av Norsk Arkivråds landsstyre. Juryens leder
  er NAs leder. Juryens behandling er konfidensiell og beslutningen kan ikke
  overprøves.
- Alle medlemmer i Norsk Arkivråd har forslagsrett.
- Prisen kunngjøres i Arkivråd og på Norsk Arkivråds nettsider.
- Norsk Arkivråd dekker om nødvendig reise og opphold for en representant for
  prisvinneren ved utdeling av prisen. Juryens arbeid legges opp til gitte
  budsjettrammer.
- Det sittende landsstyre avgjør til enhver tid om prisen fortsatt skal deles ut

Juryen består av:
- Anja Jergel Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd (juryens leder)
- Anneli Sundqvist, førsteamanuensis, fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for
   arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
- Maria Rytterager, redaktør av Arkivråd
- Martin Hill-Oppegård, seniorrådgiver, Barne- og familiedepartementet,
   og tidligere sekretariatsleder for arkivlovutvalget

Årets arkiv 2019 er arkivet i Utdanningsdirektoratet - vi gratulerer!
Prisen ble delt ut under Norsk Arkivråds Høstseminar 15. oktober.

 

Kontaktinformasjon:
Norsk Arkivråd
Maridalsveien 3
0178 Oslo

Tlf: 22 20 28 90

E-post: postmottak@arkivrad.no

Organisasjonsnummer: 975581616

Tidligere vinnere av "Årets arkiv":

2018 Statnett SF
2017 Grenlandssamarbeidet
2016 Dokumentsenteret i Bærum kommune
2015 Høgskolen i Oslo og Akershus
2014 Statped
2013 Trondheim byarkiv
2012 Hafslund Dokumentservice
2011 Norsk Tipping