Høgskolen i Innlandet, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning, er Årets arkiv 2022!

Prisen ble delt ut av juryens leder Anja Vestvold på Norsk Arkivråds høstseminar i dag.
Bente Storsveen og Bente Karin Stormoen Roel tok imot prisen på vegne av Høgskolen i Innlandet, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning.

Juryens begrunnelse:

Årets vinner har etablert en «plan for langtidsbevaring av elektronisk arkiv» som er en del av virksomhetens dokumentasjonsstrategi. Planen gir en oversikt over informasjonssystem som vedlikeholder arkiv bevares samt at det er laget en anbefalinger for valg av metode for uttrekk og overføring av arkiv. Gjennom å utarbeide denne type oversikter og planer sikrer virksomheten at informasjonen som skapes og lagres i virksomheten skjer å en effektiv, sikker og pålitelig måte. Planen er implementert og forankret hos systemeiere som er ansvarlige for systemer som lagrer bevaringsverdig informasjon og er et av virksomhetens styrende dokumenter. Opplysninger om virksomhetens informasjonssystemer og plan for langtidsbevaring er publisert og gjort tilgjengelig for ansatte i deres dokumentasjonsstrategi. Planen gir en god beskrivelse av virksomhetens informasjonsflyt, som er verdifullt også for andre fagområder i virksomheten som for eksempel personvernombudet og informasjonssikkerhetsansvarlig.

Arbeidet fram mot denne oversikten og planen har vært lang. Vi vil berømme årets prisvinner for den systematiske tilnærmingen til å etablere disse styringsdokumentene for dokumentasjon. Vi legger spesielt merke til den refleksjonen som ble gjort i gjennomføringen når man ikke oppnådde forventet resultat ved bruk av omfattende og arkivfaglig korrekte kartleggingsskjema. Vi legger merke til at årets prisvinner tok med seg læringspunkter som innebar at man tok mottakerens perspektiv og ved restart av prosjektet endret metode uten at det gikk utover kvaliteten på resultatet. Å ta mottakerens perspektiv bidrar til å fremme dokumentasjonsforvaltningens rolle i virksomheten fordi man med det blir opptatt av verdien dokumentasjonen har i oppgaveløsingen.

Med dette tildeler vi Seksjon for dokumentasjon og informasjonsforvaltning ved Høgskolen i Innlandet prisen som «Årets arkiv»

Juryen har bestått av:20221108_114038a.jpg
Norsk Arkivråds landsstyre.
Styreleder Anja Vestvold har vært leder av juryen. Anita Haugen Lie, redaktør av Arkivråd, har vært juryens nestleder.

Prisen er «Tir N'a Noir», litografi av kunstneren Elling Reitan.

Om prisen Årets arkiv