Avbestillingsregler for seminarer

Generelle påmeldingsregler

   •  Det er løpende påmelding til seminarer.

   •  Norsk Arkivråd sender ut bekreftelse pr e-post senest 3 – 4 uker før seminaret.

   •  Norsk Arkivråd står ikke ansvarlig for deltakernes meromkostninger, som for
      eksempel flybilletter eller hotellopphold, hvis dette er bestilt før kursbekreftelse
      er sendt fra Norsk Arkivråd.

Avmelding

   •  Deltakere som er forhindret fra å møte, kan fritt erstattes med en annen deltaker
       fra samme firma/organisasjon.

   •   Ved avmelding der Norsk Arkivråd lykkes med å få inn en ny deltaker,
        fra eventuell venteliste som overtar plassen, belastes kun
        et gebyr på kr. 400,-.

Ved avmeldinger der Norsk Arkivråd ikke får inn en ny deltaker gjelder følgende regler:

   •   Ved avmelding etter at seminarbekreftelse er sendt fra Norsk Arkivråd belastes
        et gebyr på 20% av kursavgiften.
   •   Ved avmelding innen 14 dager før kurset belastes 50% av seminaravgiften.
   •   Ved avmelding etter dette belastes hele deltakeravgiften.

   •   Sykdom hos deltakere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

 

Avmeldinger sendes pr e-post til postmottak@arkivrad.no

Ytterligere opplysninger om Norsk Arkivråd kan du få på nettsidene www.arkivrad.no
eller ring sekretariatet på tlf. 22 20 28 90.