Venstre på Stortinget har fremmet et svært viktig representantforslag om åpenhet og innsyn

Saken er ennå ikke behandlet i Justiskomiteen. Her kan det for eksempel bli høring i Stortinget. Vi følger med!

Venstre fremmer ni enkeltforslag. Blant annet disse:
•    at regjeringen utreder et eget uavhengig klageorgan for innsynssaker og innsynsavslag under  offentleglova
•    at forslag om sanksjonsmuligheter for brudd på offentleglova utredes
•    at regjeringen foretar en helhetlig gjennomgang av offentleglova med sikte på mer innsyn, hvor man ikke bare tar hensyn til evalueringen fra 2016, men også løfter problemstillingene som senere er påpekt i Riksrevisjonens rapporter om innsyn og arkivering, forslagene fra Arkivlovutvalget og Ytringsfrihetskommisjonen samt utvidelse av virkeområdet til loven, slik at senere tids utvikling i praktisering av innsynsreglene i offentleglova fanges opp.

Les hele forslaget:  Representantforslag (stortinget.no).  

Følg behandlingen på Stortinget:  Sak - stortinget.no  

 

E24 er en av mediene som har hatt bred omtale av dette forslaget og journalføringspraksisen ved SMK. De har også tatt kontakt med oss i Norsk Arkivråd i sin oppfølging av saken.
Arkivverket vil skjerpe tilsyn etter avsløringer – E24

E24 skriver også om Kontroll- og konstitusjonskomiteens oppfølging i Stortinget. Komiteen har stilt spørsmål til både SMK og UD om journalføringspraksisen i habilitetssakene.
Kontrollkomiteen med 13 nye spørsmål i to saker – E24

Foto: Stortinget