Statsbudsjettet

Mediene vært fulle av budsjettnyheter etter at statsbudsjettet ble lagt frem i går. Men budsjettnyheter med betydning for arkiv har ikke akkurat dominert nyhetsbildet. Det er riktignok ingen «bomber» å finne i budsjettet, men likevel flere poenger som har med arkiv å gjøre.

Vi har blant annet merket oss at Riksarkivaren ikke ble prioritert på Kulturdepartementets satsingsområder, dvs. at det ikke kommer midler til Riksarkivarens satsingsforslag Signalprosjekt 2015 – 2017. Samtidig overføres midler til Arkivverket som følge av at arkivutviklingsoppgaver flyttes dit fra Kulturrådet. Videre ser vi at regjeringen prioriterer digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser, som f.eks. bygg- og planprosesser og anbudsprosesser.