Sikker digital postkasse og bruk av folkeregisteropplysninger i arkivsystemer

Offentlige virksomheter trenger fødsels- eller d-nummer for å kunne kommunisere digitalt med innbyggerne. Flere offentlige virksomheter har tatt opp med Difi at de ikke får ønsket tilgang til folkeregisteret, og dermed begrenses muligheten for å kommunisere digitalt med innbyggerne.

Skattedirektoratet har etter en ny vurdering kommet frem til at forsendelse av brev fra offentlige myndigheter må regnes som en del av den offentlige myndighetsutøvelse, og at offentlige myndigheter derfor kan få online tilgang med treffliste til Folkeregisteret.

Videre har Skattedirektoratet gitt Difi fullmakt til å administrere ordningen med offentlige myndigheters tilgang til Evrys distribusjonsbase for Folkeregisteret.

Les brev fra Skattedirektoratet fra Finansdepartementet
Les brev fra Finansdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les tidligere nyhetssak