Riksarkivaren– tildelingsbrev for 2011

Formålet med tildelingsbrevet er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, og forutsetninger og krav som departementet utleder av dette. Tildelingsbrevet er hovedkanalen for dette, og etaten må rapportere skriftlig.  Les her hvilke krav Kulturdepartementet stiller til Riksarkivaren i 2011!

Det står svært lite om arkivdanning i brevet, men noe står det under målet ”bevare og tilgjengeliggjøre den elektroniske kulturarven”. Der har de et resultatmål om ”Gjennomføre aktivitet i forhold til utvikling og implementering av Noark-standarden, tilsyn med elektronisk arkivdanning og bevaringsvurdering av elektronisk arkivmateriale”. Les også hvordan Riksrevisjonens rapport om arkivsituasjonen i kommunene skal følges opp.
 

Tildelingsbrev for 2011