Pressen etterlyser evaluering av offentleglova

Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har sendt brev til Justisdepartementet med kopi til Justiskomiteen, der det etterlyser oppfølging av Stortingets krav om evaluering av offentleglova.

Da loven ble vedtatt, sa Stortinget dette: ” Stortinget ber Regjeringen om å foreta en evaluering av offentleglova i løpet av neste stortingsperiode med hovedfokus på om intensjonene om mer innsyn har blitt oppfylt”.

Les Presseforbundets brev