Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser

Riksarkivaren har nå vedtatt nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950. Bestemmelsene trer i kraft 1. februar 2014.

De nye bestemmelsene

Bestemmelsene gjelder altså for arkivmateriale fra 1950 og gis dermed tilbakevirkende kraft. Som kjent kritiserte Riksrevisjonen Riksarkivaren for utdaterte bestemmelser på dette området og dermed fare for arkivtap. Det er derfor bra at bestemmelsene nå er fastsatt. Riksarkivaren skriver i sitt informasjonsbrev at det vil bli laget en veiledning for brukerne av regelverket, men det opplyses ikke om når den er klar. Dette er bestemmelser som etter vår mening krever en veiledning, så det er svært viktig at den kommer snart!

Det er ellers mulig å søke om dispensasjon fra bestemmelsene slik at eldre (de utdaterte) bestemmelsene kan brukes på eldre materiale.

Disse bestemmelsene gjelder fylkeskommuner og kommuner og vi venter i spenning på nye bestemmelser for statsforvaltningen. Vi har ingen informasjon om når de kommer.