Norsk Arkivråd var på Slottsplassen og feiret at vi har fått en Digitaliserings- og forvaltningsminister.

Norsk Arkivråd var på Slottsplassen og overrakte blomster og feiret at vi har fått en Digitaliserings- og forvaltningsminister. Vi gratulerer også Norge og regjeringen med å ta helt nødvendige grep for å sikre at vi ikke faller bakpå i digitaliseringen. Utnevnelsen av en minister med digitalisering som sitt ansvarsområde sammen med arbeidet som er startet for å utforme en ny digitaliseringsstrategi, gir oss tro på at vi nå kan se fram til en bedre situasjon for IT-politikken.

Digitalisering går på tvers av departementsområder og sektorer. Det samme gjør dokumentasjonsforvaltning. Digitalisering er svært viktig for innovasjon og verdiskaping for eksempel gjennom bruk av teknologi til å sikre effektive måter å håndtere og dele data og dokumentasjon. En egen minister for dette området er derfor svært viktig for å koordinere og kjempe for saker i regjeringen. Digitalisering og bruk av ny teknologi både krever og muliggjør endrede metoder og løsninger. Innenfor informasjons- og dokumentasjonsforvaltningen kjenner vi dette på kroppen ved at vi bruker systemer som er i tråd med et ikke-digitalt regelverk. Vi kjenner utfordringene ved at lovgiving, prioriteringer og budsjetter som angår arkiv ses på som kulturminneforvaltning daglig. Vi vet at det vi jobber med i dokumentasjonsforvaltningen er digitalisering og at vi ikke finner svarene på utfordringene i gårsdagens løsninger.

At kunstig intelligens (KI) trekkes fram som et spesielt viktig ansvarsområde er helt nødvendig. Selv om bruk av KI ikke er nytt, har utviklingen det siste året gjort at vi må gi det forsterket oppmerksomhet. Med generativ KI som for eksempel ChatGPT har verktøyene blitt allmenne og alle har fått opp øynene for at det påvirker oss. Teknologien gir uante muligheter. Det å ta i bruk KI er mulig for de fleste, men å ivareta etikken og å få gevinst ut av teknologien krever en klok styring.

Vi er forventningsfulle til hva et nytt departementet og minister med dette ansvarsområdet kan få til av nødvendig koordinering og samordning også innen informasjonsforvaltning.