Norsk Arkivråd fyller 50 år

Det skal vi feire!  Det blir mottakelse i Oslo rådhus, jubileumsseminar og festmiddag.

Dette er blant temaene på seminaret som holdes i Gamle Logen 26.  og 27. oktober:
Profesjonsidentitet: fra kontordame til spesialist?
Fra kassasjonsplan til virksomhetskritisk analyse?
Fra manuell journal til døgnåpen butikk?
Innsyn: fra journalister til aktivister og allmennhet?
Dokumentfangst: fra overfylte kontor til overfylte e-post mapper; fra kontroll til anarki?
Fra saksbehandler til ”arkivar”?

25. oktober inviterer Oslo kommune til mottakelse i Rådhuset. Kvelden etter er det festmiddag i Gamle Logen.

Hold av dagene allerede nå! Vi oppdaterer fortløpende nettsidene våre med informasjon om seminaret, så følg med!