NAs innspill til forslaget om endring i offentlighetsloven, og til evaluering av eInnsyn

Vi er er kritiske til forslaget og oppfordrer regjeringen til ikke å gå videre med det. Vi er også opptatt av at eInnsyn skal evalueres får å undersøke om løsningen fortsatt er beste måten å oppnå åpenhet i forvaltningen.

I dag har vi levert svar på regjeringens forslag til endringer om journalføring av organinterne dokumenter

NA mener høringens forslag fremstår mangelfullt utredet og har en udemokratisk, svak og ensidig begrunnelse. Vi savner en utredning av hvilke konsekvenser forslaget vil ha for innbyggernes rett til innsyn i forvaltningens saksbehandling og den grunnlovfestede retten til informasjon. I tillegg savner NA et utredet underlag for påstander om at forslaget skal forbedre forvaltningens oppfyllelse av arkivplikten.

I vårt svar oppfordre vi til å bruke ressurser på et krafttak for en helhetlig modernisering av offentlighetsloven, forvaltningsloven og arkivloven slik at disse bedre ivaretar de endringene og mulighetene som teknologiutviklingen og digitaliseringen medfører.

Les hele NAs høringssvar

NA ved styreleder Anja Vestvold ble i slutten av juni bedt om å kommentere forslaget i et innlegg i Aftenposten

Anja påpeker her at offentlig ansatte skal forvalte samfunnets ressurser og verdier. Det innebærer også å være så åpen og gjennomsiktig som overhodet mulig.
Erfaringen hennes, og erfaringen fra andre som jobber med journalføring, tilsier at forslaget kommer på toppen av det hun mener er en allerede skrantende holdning til journalføring i offentlig forvaltning.
"Jeg mener at offentlig forvaltning generelt, inkludert departementene, trenger å endre holdning til journalføring sier Anja. Journalføring er ikke noe du gjør fordi du har lyst. Det er en plikt," sier Anja

Innlegget er publisert bak betalingsmur, men abonnenter kan lese saken her.
Bilde: Anja Vestvold, i Aftenposten 28.06.2023

Open Government Partnership (OGP) og evaluering av Innsyn

NA er engasjert i regjeringens arbeid med OGP. Handlingsplan nr. 5 som omfatter Norges forpliktelser i perioden 2024-2027 er nå i sluttspurten.

NA er opptatt av at eInnsyn skal evalueres får å undersøke om løsningen fortsatt er beste måten å oppnå åpenhet i forvaltningen. Vi mener det er på høy tid å følge opp både offentleglova som helhet og mener regjeringen bør ha som mål å gjennomføre dette i 2024.

Dette er uttalt i vårt siste innspill til handlingsplanen
Mer om OGP-arbeidet og tidligere innspill

 

Med dette tar Anja og resten av NAs tillitsvalgte en velfortjent sommerferie, og ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!