NAs arbeid med ny arkivforskrift

Vi viser til tidligere nyhet om at NA og seks andre organisasjoner var på innspillsmøte 13. februar i år om ny arkivforskrift. 

På møtet fikk vi anledning til i ettertid å komme med skriftlige kommentarer. Innspillene våre er levert i dag og kan leses her.

Arkivverket skal sende sitt utkast til forskrift til Kulturdepartementet i løpet av våren. Etter gjennomgang i departementet, blir det offentlig høring.

NA har nå sendt kommentarer (og vi håper at de kan brukes i videre arbeid med forskriften. 

Kommentarene tar utgangspunkt i Kulturdepartementets høringsforslag fra oktober 2021, og vi viser til de paragrafene som står i høringsforslaget. Høyring - Forslag til ny arkivlov - regjeringen.no  

Nå venter vi spent på lovforslaget. Går det i statsråd i dag? Kulturministeren skal møte Arkivverket kl. 08.30 den 22.3 står det i hennes offisielle kalender. Er det for å presentere lovforslaget?