NA utfordrer IT-bransjen i kronikk på digi.no

Arkiveringen i offentlig sektor er overmoden for innovasjon og vi mener Noark har blitt en hvilepute for leverandørene.

Arkiv er også digitalt og her og nå. Det haster med å sikre fortløpende arkivering av viktig digital dokumentasjon og vi: arkivarer, virksomhetene våre og Arkivverket, trenger hjelp fra en innovativ IT-bransje.

Les kronikken på digi.no