NA mener Arkivverket treffer blink på samfunnsoppdraget

Vi har innlegg i dagens utgave av Dagbladet der vi kommenterer Gunnar Urtegaards kritikk av Arkivverket.
Etter vår mening må endringsreisen i Arkivverket fortsette til tross for at det medfører både smerte og utfordringer. Arkivverket må opparbeide ny kompetanse i tråd med et oppdrag som stadig blir bredere.

NAs kommentar - Dagbladet 21.09.2018

Kommentaren er kuttet på grunn av tilpassning til spalteplass i Dagbladet - hele NAs kommentar kan du les her
 

Gunnar Urtegaards kronikk

Riksarkivarens tilsvar