NA har i dag deltatt på budsjetthøring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Styreleder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg.

NA mener det er for liten grad av samordning av fellesløsninger, og savner en koordinert og helhetlig satsning på gode digitale arkivløsninger for offentlig forvaltning.

 

Vi mener det volumet og kraften som gjenspeiles i digitaliseringsarbeidet både i arkivene og i samfunnet forøvrig viser at arkivfeltet i dag har sterkere kontaktpunkter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet enn Kulturdepartementet.

Les NAs innlegg

Se innlegget i Stortingets videoarkiv – (fra ca. 1:10:30 min i videoen)