Lov om dokumentasjon og arkiv (arkivlova)

Akkurat nå er det såkalt departementsforeleggelse (høring kun til departementene) om den nye arkivloven.

Det ser vi på eInnsyn. Den ble sendt ut 13. mars, og det betyr at den sendes til Stortinget om ikke så lenge - kanskje allerede før påske?

Hva den inneholder vet vi ennå ikke, men tittelen ser ut til å bli Lov om dokumentasjon og arkiv (arkivlova) - ikke kun arkivlova som Kulturdepartementet foreslo da de hadde offentlig høring i oktober 2021.

Norsk Arkivråd jobber nå med innspill til Arkivverket om ny arkivforskrift. Innspillet vårt publiserer vi her på fredag!