Kommunikasjonsforeningen har tildelt Norsk Arkivråd Åpenhetsprisen 2023

Vi gratulerer Arkivforbundet og Arkivverket, som tildeles prisen sammen med oss. Anja Vestvold, Jorunn Bødtker og Liv Heidi Siljebråten mottok i dag prisen på vegne av NA. Prisen er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet vi gjør med offentlighet, gjennomsiktighet og dokumentasjonsforvaltning og den motiverer til videre arbeid!

Prisen deles ut årlig av Kommunikasjonsforeningen til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter. Juryen har kåret oss til vinnere av årets pris for vårt arbeid med forvaltning av offentlighetsloven  på vegne av samfunnet:
«Sivilsamfunnet vant en stor seier da regjeringen valgte å droppe sitt forslag om endringer i Offentleglova etter å ha mottatt en massiv mengde negative høringsuttalelser. Dere tre leverte høringsuttalelser hvor dere argumenterte for at lovforslaget ville redusere innsyn og dere symboliserer den motstanden regjeringen møtte. Dere er også de som i siste instans forvalter loven.»

I sin takketale sier styreleder blant annet:

“Vi takker Kommunikasjonsforeningen, og er glade og stolte over å ha fått tildelt prisen! Dette er en skikkelig motivasjon for å fortsette det arbeidet vi gjør i Norsk Arkivråd! Norsk Arkivråd er en medlemsorganisasjon der alt av faglig og politisk arbeid gjøres av tillitsvalgte og frivillige. Vi og våre medlemmer jobber på arbeidsplassene våre til daglig tett på og med oppgavene som er grunnlaget for at åpenhet og gjennomsiktighet kan skje. Nemlig ved å dokumentere arbeidsprosesser, beslutningsgrunnlag og avgjørelser av dagsaktuelle saker i forvaltningen. For at vi skal ha gjennomsiktighet i forvaltningen er det ikke tilstrekkelig å få tilgang til arkivmaterialet etter at det har gått ut av bruk og er blitt til historie. Tilgang til informasjon om dagsaktuelle saker blir ikke hjulpet av en vektlegging av historiske arkiv, men av arbeid med automatisk arkivering og innsyn i dokumenter som lagres i arbeidsverktøyene. 

Vi jobber langsiktig med dette og har siden 2009 arrangert kurs om bruk av offentlighetsloven. Vi er opptatt av å svare på alle høringer som handler om saker der åpenhet som bygger på dokumentasjon er tema, både denne siste om endringer i selve offentlighetsloven, men også i Koronautvalgets rapport og i Ytringsfrihetskommisjonen var det grunn til å påpeke sammenhengen mellom dokumentasjonsforvaltning og muligheten for gjennomsiktighet.  Vi har i mange år deltatt i regjeringens arbeid med Open Government Partnership der vi har argumentert for at evalueringen av offentlighetsloven fra 2016 burde følges opp. Der har vi også jobbet i mange år for at eInnsyn må evalueres. Vi tror evalueringen konkluderer med at det er nødvendig med modernisering . Evalueringen er satt på handlingsplanen nå og skal gjennomføres innen 2026.

For oss er det et mål at det skal være en aktiv debatt i samfunnet om dette, men her har vi nok mye å lære av Kommunikasjonsforeningen. Selv om det var rekordmange svar til høringen om endringer i offentlighetsloven og i saken som fulgte med forslag om unntak for konsesjonssøknader i offentlighetsforskriften, var det bemerkelsesverdig få offentlig virksomheter som protesterte og deltok i debatten. Vi lurer på hva grunnen til dette kan være.”

Vi takker Kommunikasjonsforeningen for tildelingen og gratulerer Arkivforbundet og Arkivverket med prisen.

Om tildelingen av Åpenhetsprisen 2023 - Kommunikasjonsforeningen