Innkalling til Norsk Arkivråds generalforsamling 2023

Årets generalforsamling holdes på Oslo Kongressenter, 12. juni kl. 15.15-18.00
 

Forslag. Jamfør NAs vedtekter kan alle medlemmer komme med forslag til saker til behandling på generalforsamlingen. Fristen for å sende inn forslag er 15. mai, fire uker før generalforsamling. Eventuelle forslag sendes til postmottak@arkivrad.no og merkes med «Forslag til generalforsamlingen» i emnefeltet i e-posten.

Møtepapirer til generalforsamlingen vil du finne her. Dagsorden er lagt ut, og første utkast til landsstyrets forslag til handlingsplan for generalforsamlingsperioden 2023-2024 publiseres innen 1. mai. Tre uker før generalforsamlingen legger vi ut oversikt over saker som skal behandles, endelig forslag til handlingsplan, forslag til budsjett, og årsmelding for fjoråret.
 

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er 8. juni kl. 10.00.

DAGSORDEN, MØTEPAPIRER og PÅMELDINGSSKJEMA