Innkalling til Norsk Arkivråds generalforsamling 2022

Årets generalforsamling holdes i digitalt møte på Zoom, 26. april 2022 kl. 16.30-19.00, med påfølgende avstemming via skjema.

Generalforsamlingen starter med et digitalt møte i Zoom der landsstyret presenterer møtepapirene, og det åpnes for spørsmål.

Forslag. Jamfør NAs vedtekter kan alle medlemmer komme med forslag til saker til behandling på generalforsamlingen. Fristen for å sende inn forslag er 29. mars, fire uker før generalforsamling. Eventuelle forslag sendes til postmottak@arkivrad.no og merkes med «Forslag til generalforsamlingen» i emnefeltet i e-posten.

Møtepapirer til generalforsamlingen vil du finne her. Foreløpig er innkalling med dagsorden, og landsstyrets forslag til strategi- og handlingsplan for 2022-2023 publisert. Senest 5. april publiseres resten av møtepapirene.

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er tirsdag 25. april kl. 12.00.
 

AVSTEMMING og STEMMERETT

Avstemmingen vil foregå digitalt i skjema fra møteslutt 26. april til 27. april kl.14.00.
Lenken til stemmeskjema blir sendt de påmeldte etter møteslutt 26. april.

Det er en stemme pr. medlemskap.
Virksomheter med A-medlemskap må derfor avlegge en stemme i felleskap.

 

PÅMELDING og FRIST

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er 25. april kl. 12.00.

Før du starter påmeldingen bør du finne frem ditt eller din virksomhets medlemsnummer.
 

DAGSORDEN, MØTEPAPIRER og PÅMELDINGSSKJEMA