Innkalling til Norsk Arkivråds generalforsamling 2021

Årets generalforsamling holdes i digitalt møte på Zoom, 22. april 2021 kl. 17.00-19.00, med påfølgende digital avstemming via skjema.

Generalforsamlingen starter med et digitalt møte i Zoom der møtepapirer presenteres, og det åpnes for spørsmål.

Generalforsamlingen vil kun behandle saker som er strengt nødvendige. Eventuelle andre saker som krever mer detaljert behandling vil tas opp på et senere tidspunkt. Styret ber om forståelse for dette i denne spesielle situasjonen.

Forslag. Jamfør NAs vedtekter kan alle medlemmer komme med forslag til saker til behandling på generalforsamlingen. Fristen for å sende inn forslag er 25. mars, fire uker før generalforsamling. Eventuelle forslag sendes til postmottak@arkivrad.no og merkes med «Forslag til generalforsamlingen» i emnefeltet i e-posten.

Møtepapirer til generalforsamlingen vil du finne her. Foreløpig er innkalling med dagsorden, årsmelding for 2020 og landsstyrets forslag til handlingsplan for 2021 publisert. Senest 1. april publiseres resten av møtepapirene.

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er tirsdag 20. april kl. 12.00.
 

AVSTEMMING og STEMMERETT

Avstemmingen vil foregå digitalt i skjema fra 22. april kl. 17.15 til 23. april kl.12.00..

I den angitte perioden kan det avlegges stemme via lenken til stemmeskjema som blir sendt de påmeldte etter møtteslutt 22. april.

Det er en stemme pr. medlemskap.
Virksomheter med A-medlemskap må derfor avlegge en stemme i felleskap.

 

PÅMELDING og FRIST

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er tirsdag 20. april kl. 12.00.

Før du starter påmeldingen bør du finne frem ditt eller din virksomhets medlemsnummer.
 

DAGSORDEN, MØTEPAPIRER og PÅMELDINGSSKJEMA