Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 22. februar 2023

Det er én sak som skal behandles, landsstyrets forslag til endringer i vedtektenes punkt 3 tidsfrist for avholdelse av generalforsamling, slik at denne kan holdes i løpet av første halvår i stedet for i løpet av første tertial jf. bestemmelsene i nåværende vedtekter.

Ekstraordinær generalforsamling holdes digitalt i Zoom onsdag 22. februar kl. 16.15-17.00.
 

DAGSORDEN, SAKSPAPIR (påmeldingsfrist var 20.02. kl. 12.00)