Igangsettelse av arbeidet med en stortingsmelding om arkivfeltet

I forbindelse med Kulturdepartementets igangsettelse med en stortingsmelding om arkivfeltet har Norsk Arkivråd og LLP skrevet et brev til Kulturdepartementet der begge organisasjoner tilbyr seg å stille opp som kilder til kunnskap om det som foregår av utviklingsarbeid i norske arkiver.

NA og LLP representerer til samme det meste av virksomheter innen det norske arkivlandskapet, både innenfor arkivdanning og –depot og tilbyr med brevet Kulturdepartementet all den kompetanse vi besitter i forbindelse med departementets arbeid.

Brev fra KUD til Riksarkivaren og Norsk kulturråd

Brev fra NA og LLP til KUD