Høring om statsbudsjettet

Norsk Arkivråd holdt i går innlegg i Stortingets familie- og kulturkomités høring om statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014-2015)).

Norsk Arkivråd uttrykte i sitt innlegg blant annet bekymring for konsekvensene av det foreslåtte kuttet i kapittel 329 til arkivformål. Arkivverket står foran store oppgaver i 2015, og et kutt vil kunne få store ringvirkninger.

 

Det var NAs leder Marianne Høiklev Tengs som holdt innlegget.

Hele innlegget kan du lese her:
Innlegg fra Norsk Arkivråd, høring i Stortingets familie- og kulturkomité, 6.11.14.

Innlegget kan sees i Stortingets videoarkiv