Høring om endringer i arkivforskriften

Kulturdepartementet har foreslått endringer i arkivforskriften. Norsk Arkivråd er svært kritisk til forslagene.

Departementet foreslår at arkivverdige sms-er skal unntas fra journalføringsplikten og at de fleste innsynskrav heller ikke skal journalføres, men kun arkiveres.

Norsk Arkivråd er svært kritisk til disse forslagene.Les vårt høringssvar.

Høringsfristen er gått ut, og høringssvarene finner du her.