Har du lyst til å bidra til Arkivbloggen?

Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter. Arkiver, primært innenfor arkivdanningsfeltet, melder seg på og forplikter seg til å ha ”bloggevakt” i en måned

Bloggene kan være korte, lange, faglige, morsomme, intrikate, provoserende, stort sett: Alt!

Vi ønsker å skape en møteplass der arkivarer fra alle typer virksomheter, det være seg kommunale, private, statlige, fylkeskommunale eller andre, kan hente inspirasjon, bli opplyst, lære, opprøres, nikke gjenkjennende, le og/eller gråte. Enten som blogger eller som leser.

Har du og ditt arkiv lyst til å bidra? Send en e-post til postmottak@arkivrad.no

Arkivbloggen