Har du laget en morsom video, bilde eller illustrasjon?

Hvordan sprer dere budskapet om dokumentforvaltning i deres virksomhet?  - send oss deres innspill

Vi som jobber med dokumentforvaltning er kjent med viktigheten av å dokumentere det vi jobber med, viktigheten av å bruke systemer, og vi har en forståelse av hvorfor vi skal dokumentere. Det å formidle dette til alle i virksomheten kan imidlertid være en krevende oppgave.

Derfor ønsker vi i NA å samle inspirasjon, og vil gjerne høre hvordan dere har klart å spre budskapet om dokumentforvaltning i deres virksomhet.

Har dere innspill dere kan bidra med på årets høstseminar?
Kanskje dere har laget en morsom video, bilde eller har nådd ut på en helt annet måte?

Hvis ditt bidrag blir plukket ut inviteres du til å delta gratis på seminaret.
Mer om årets høstseminar, 8. og 9. november

Send oss deres bidrag, inspirér andre og bli inspirert!
 

Innspill kan sendes til: postmottak@arkivrad.no
og merkes med «Høstseminar 2022» i emnefeltet