Fortolkninguttalelse om OEP og offentleglova

Justisdepartementet har gitt en fortolkningsuttalelse  om hvorvidt man med hjemmel  i offentleglova kan kreve å få utlevert hele OEP- og EPJ-databasene i elektronisk (maskinleselig) form.

 

Svaret er nei og viktig å merke seg. Hadde det vært ja, ville nok forvaltningen raskt fått krav om å utlevere NOARK-basene sine.