Foreslå kandidater til prisen Årets arkiv!

Vi har utsatt forslagsfristen til 1.april. Vet du om et arkiv som du synes fortjener å få denne utmerkelsen? Det er fullt mulig å foreslå arkivet man selv jobber i. Og husk, det er ikke nødvendig å oppfylle alle kravene i statuttene, det er tilstrekkelig å oppfylle ett for å kunne bli nominert! 

Vi har allerede fått inn noen gode forslag til kandidater, men vi vil gjerne ha flere! Vi er sikre på at det er mange gode kandidater til denne prisen rundt om i arkiv-Norge. Men for å finne dem er vi avhengig av deg!

Alle medlemmer har rett til å foreslå kandidater, og du må legge ved nødvendige opplysninger om arkivet, samt en begrunnelse for hvorfor nettopp dette arkivet skal tildeles prisen ”Årets arkiv”. Ny frist for å sende inn forslag er 1.april.